Parapijiečių dėmesiui

Nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. sustabdomos viešos pamaldos bažnyčiose.

  • Bažnyčios lieka atviros, kad tikintieji galėtų privačiai melstis, o susitarę su kunigu ir atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją.
  • Laidotuvių šv. Mišios ar kitų sakramentų šventimas vyks tik artimiausių šeimos narių aplinkoje.
  • Kreiptis į parapijos raštinę tel.: 8 686 30227.
  • Sekmadieniais 10:30 val. kviečiame dalyvauti šv. Mišių tiesioginėje transliacijoje YouTube kanale „Kretingos pranciškonai“.
  • Gruodžio 21–23 d. nuo 17 val. kviečiame dalyvauti Advento rekolekcijose ir Susitaikinimo pamaldose YouTube kanale „Kretingos pranciškonai“.