Kretingos bažnyčioje įrengta erdvė mažamečiams vaikams

Nuo rugsėjo pabaigos Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje pradėjo veikti vaikų užimtumo erdvė. Pastoracinės tarybos iniciatyva žaidimų kampelis mažamečiams vaikams įrengtas šoninėje navoje, netoli šv. Pranciškaus altoriaus, kad šeimos su mažamečiais vaikais galėtų laisviau dalyvauti pamaldose.

Kretingos bažnyčioje įrengta vaikų užimtumo erdvė yra skirta 1-8 metų vaikams. Vyresniems vaikams šv. Mišių metu atskiroje patalpoje bus vedama jiems pritaikyta vaikų liturgija, žaismingai paaiškinant tos dienos Šventojo Rašto skaitinius. Vaikų užimtumą organizuoja parapijos Evangelizacinės ir Socialinės sekcijų nariai, parapijos jaunimas ir suaugę savanoriai. Kalėdų laikotarpiu numatoma ir daugiau veiklų, susijusių su vaikų erdvės instaliacijos kūryba. Šiuo metu projektas tik įsibėgėja, todėl kviečiame šeimas su mažamečiais vaikais (jaunus tėvelius su savo atžalomis arba senelius su anūkais) drąsiai dalyvauti šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį, 10.30 val., ir apsilankyti vaikų erdvėje bažnyčioje.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija jaunimo-vaikų sutelktumo ir tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo per užimtumą projektą „Mano DRAUGAS Tu“ vykdo kartu su partneriais: Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba ir VšĮ Pranciškonų gimnazija. Projektą finansuoja Kretingos rajono savivaldybė.