Rožinio malda – spalio mėnesį

Spalio mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai. Pagerbdama Dievo Motiną, Visuotinė Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien melstis rožinį. Apie šį liaudies pamaldumą popiežius Šv. Jonas Paulius II apaštališkajame laiške Rosarium Virginis Mariae, primena, kad kalbėti rožinį – tai kontempliuoti svarbiausius Kristaus gyvenimo slėpinius, o taip pat per Mariją mokytis Kristaus.

Rožinį Kretingos bažnyčioje meldžiamės:

  • vakarais – 17.30 val.
  • sekmadieniais – po Sumos Mišių.

Parapijos grupelės, atsakingos už Rožinio maldą:

Pirmadieniais – Motinos maldoje
Antradieniais – Tikėjimo ir šviesos bendruomenė
Trečiadieniais – Vyrų maldos grupė
Ketvirtadieniais – Pasauliečių Pranciškonų Ordinas
Penktadieniais – Gyvojo Rožinio grupės
Šeštadieniais – Marijos Legionas
Sekmadieniais – Marijos Legionas

Maldos intencijos spalio mėnesį:

  • Popiežiaus maldos intencija: melskimės, kad per Krikštą gavę misiją tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas vietas Bažnyčios institucijose.
  • Melskime už popiežių Pranciškų, kad Dievas stiprintų Jo sveikatą, ganant jam pavestą kaimenę.
  • Už mūsų kleboną Juozapą Mariją, nuodėmklausius ir visus Kretingos vienuolyno brolius. Kad būtų ištikimi savo įsipareigojimams, o jų gyvenimas būtų tikrasis Jėzaus Kristaus atspindys.