Šv. Pranciškaus tranzitas – 2020-10-03

2020 m. spalio 3 d., Kretingos bažnyčia

17:30 val. rožinio malda
18:00 val. šv. Mišios, kurių metu du broliai ir dvi sesės duos amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine.
Po Mišių pasitiksime nuo senosios Kretingos bažnyčios su fakelais ateinančius skautus.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio tranzitas.