Kvietimas jungtis 24/7 maldoje už vyskupus Kęstutį Kėvalą ir Algirdą Jurevičių

Dievo išrinktieji parapijiečiai! Kviečiame jungtis į nenutrūkstamos grandinės maldą!

Kvietimas jungtis 24/7 maldoje
Palangos dekanato parapijoms (17 parapijų)!

Atviros širdies malda palydėkime mūsų vyskupą Kęstutį Kėvalą ir pasitikime naująjį – vysk. Algirdą Jurevičių!

Intencija: Kad Dievas atvertų ir stiprintų Jų, kaip ganytojų, tėvišką širdį.
Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę…“ (Ef 4,2)

Nuo birželio 19 d. iki liepos 25 d. (imtinai), 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.
Tegul dėl Dievo Meilės, Šventoji Dvasia įkvepia ir lydi mus besimeldžiančius.

1. Maldos vieta – namuose ar kitoje jums patogioje vietoje.
2. Maldos trukmė – 30 min. (ar daugiau)
3. Maldos laikas – pasirenkamas laisvai registracijos sąraše.
4. Malda – pasirinkite savo mėgstamą maldą: Litanijos, Rožančius, Gailestingumo vainikėlis… Arba pašvęskite savo darbą Dievui. Pašvęstas jūsų darbas Dievui taip pat yra MALDA! Savais žodžiais prieš darydami kokį darbą, mintyse pasakykite: pvz.: Dieve, noriu pašvęsti šį darbą Tau! Atliksiu šį darbą, kiek galiu geriau, sąžiningai, su džiaugsmu ir meile Tavo Garbei ir Šlovei.

Registracija yra elektroninė, viena bendra visoms parapijoms: www.kretingospranciskonai.lt/mg/

Kilus klausimams, susisiekite tel. 860387657 Vita.

Malda išreikšta meilė artimui, tai Meilė Dievui!..