Kviečiame prisijungti į Gyvojo rožinio grupę

Kretingos parapijoje Gyvojo rožinio grupę koordinuoja Milda Serapinienė, tel. 8 618 87137.