2019 metai Kretingoje

2019-ieji metai Kretingos parapijoje:

 • Krikštų 233
 • Santuokų 62
 • Laidotuvių 345
 • Ligonio sakramentų suteikta 129
 • Pirmąją šv. Komuniją priėmė 177
 • Sutvirtinimo Sakramentą priėmė 63
 • Pirmajai Komunijai 2020 m. ruošiasi 156
 • Sutvirtinimui 2020 m. ruošiasi 57

 

 • Sausio 15 d. 20:00 režisieriaus Justino Lingio dokumentinio filmo apie t. Augustiną Dirvelę OFM premjera Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6).
 • Sausio 28 d. maldos ir šlovinimo vakaras meldžiant Šventosios Dvasios jaunimui, kad jie būtų pagauti Tėvo ir drąsiai skelbtų Evangelijos džiaugsmą pasauliui Šv. Antano rūmų salėje. Šlovino ir meldėsi: Jovita Balsienė, Matas Kaunietis, Audrius Šalnis, br. Antanas Blužas OFM.
 • Sausio 21–22 d. naujoji Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vadovybė posėdžiavo Kryžių kalne ir perskirstė brolių tarnystes provincijoje. Provincijos kapituloje definitoriumi (provincijos ministro patarėju) išrinktas br. Gediminas Numgaudis OFM po daugelio metų išvyksta iš Pakutuvėnų ir artimiausius trejus metus bus Kretingos Apreiškimo vienuolyno gvardijonu. Pakutuvėnuose jį pakeis šešerius metus Kretingos parapijos klebono pareigas ėjęs br. Antanas Blužas OFM. Jis paskirstas namų vyresniuoju ir Telšių vyskupui bus siūlomas užimti Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono pareigas. Br. Antanas Blužas toliau tęs Šventosios Žemės komisaro ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinio dvasinio asistento tarnystes. Pakutuvėnuose gyventi ir tarnauti lieka Pranciškonų gimnazijos direktorius br. Alvydas Virbalis OFM ir br. Matas Jurevičius OFM. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebono pareigoms Telšių vyskupui siūlomas iš Klaipėdos atvykstantis ir kapituloje provincijos definitoriumi išrinktas br. Astijus Kungys OFM. Jis taip pat siūlomas Tūbausių klebono pareigoms užimti. Parapijos vikaro pareigas toliau eis Pranciškonų gimnazijos kapelionas br. Tomas Žymantas OFM ir br. Arūnas Brazauskas. Jiems padės parapijos vikaru ir OFS vietiniu dvasiniu asistentu paskirtas iš Vilniaus atvykstantis br. Rolandas Taučius OFM. Čia toliau gyvensiantis br. Carlo Bertagnin OFM tapo Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionaliniu dvasiniu asistentu. Kretingoje tarnauti lieka ir br. Bernardas Belickas, atsakingas už piligrimų sielovadą.
 • Vasario 23–24 d. nuo 18:00 val. iki 18:00 val. Adoracija už pašaukimus į vienuolystę bei kunigystę Špitolėje (Vilniaus g. 3), seserų pranciškonių misionierių koplyčioje.
 • Vasario 26 d. parapijos klebono pareigos iškilmingai perduotos br. Astijui Kungiui OFM.
 • Kovo 1 d. 19:00 val. maldos ir šlovinimo vakaras už taiką, kad dangiškojo Tėvo meilė būtų mūsų širdyse, šeimose, Bažnyčioje ir pasaulyje Šv. Antano rūmų salėje. Šlovino ir meldėsi šlovinimo grupė „Iš Nieko“ (Kaunas) ir bendruomenė „Naujoji sandora“.
 • Kovo 8 d. parapijos klebonas Astijus Kungys OFM ir vienuolyno gvardijonas Gediminas Numgaudis OFM susitiko su Kretingos r. meru Juozu Mažeika ir Savivaldybės administracijos direktoriumi Virginijumi Domarku.
 • Kovo 3 d. Šv. Mišiose po šešerių tarnystės metų Kretingoje klebonas, brolis Antanas Blužas OFM atsisveikino su parapijiečiais. Parapijai pristatytas vienuolyno gvardijonas Gediminas Numgaudis OFM.
 • Kovo 10 d. Šv. Mišiose parapijai pristatytas klebonas Astijus Kungys OFM.
 • Kovo 22 d. trečiadieniais po Šv. Mišių prasidėjo vyrų maldos vakarai su Šv. Raštu.
 • Kovo 29 d. 18:00 val. susitikimas su ekonomikos mokslų daktaru Andriejumi Olenčiku (Kijevas, Ukraina) Kretingos bibliotekoje.
 • Balandžio 14 d. Šv. Verbų procesija nuo Lurdo iki bažnyčios.
 • Gegužės 5 d. startavo YouTube kanalas „Geroji naujiena iš Kretingos“. Pirmoji tiesioginė šv. Mišių transliacija iš Kretingos.
 • Gegužės 16–17 d. Kretingoje vyko Šlovinimo seminaras, kurį vedė katalikų bendruomenė „Martindom“ iš Slovakijos. Seminare dalyvavo keliasdešimt šlovintojų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kretingos ir kitų Lietuvos miestų. Organizavo Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
 • Gegužės 17 d. 19:30 val. maldos ir šlovinimo vakaras su katalikų bendruomene „Martindom“ (Slovakija) Šv. Antano rūmų salėje. Tiesioginė transliacija YouTube kanale „Geroji naujiena iš Kretingos“.
 • Gegužės 19 d. 16:00 val. Kretingos parapijos namuose pradėtas užsiėmimų ciklas „Per dykumą“, skirtas asmenims, patyrusiems skyrybas ar stovintiems prie skyrybų slenksčio. Vadovė Daiva Lubienė.
 • Gegužės 20–26 d. vienuolyne vyko ikonografijos kursas, kurį vedė broliai Carlo Bertagnin OFM ir Paulius Vaineikis OFM.
 • Gegužės 22 d. į amžinybę palydėjome vyskupą Paulių Antaną Baltakį OFM.
 • Gegužės 31 d. po vakaro šv. Mišių, Kretingos pasauliečių pranciškonų brolija kvietė į „Pašaukimų dieną“, kurioje visi norintys susitiko su brolijos nariais, susipažinti su pranciškoniškuoju gyvenimu.
 • Gegužės 31 – birželio 9 d. maldų Šventajai Dvasiai devyndienis. Kasdien 18.00 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių – Sekminių novena.
 • Birželio 3–8 d. po Sekminių novenos šlovinimas ir brolių pranciškonų mokymai.
 • Birželio 5 d. Kretingos katechumenato 2018–2019 mokslo metų užbaigimo šventė Pakutuvėnuose.
 • Birželio 7 d. atnaujinami ketvirtadienio jaunimo vakarai: Kretingos jaunimas kviečiamas ateiti 18 val. į Šv. Mišias ir mokymą. Po to susitinka bažnyčios šventoriuje ir keliauja kartu kepti šašlykų į namelį prie upės bei dalintis suneštinėmis vaišėmis.
 • Birželio 8 d. Sekminių vigilija. 17:15 val. šlovinimas. 18:00 val. Šv. Mišios. Po Šv. Mišių – agapė pranciškonų vienuolyno koridoriuje. Nuo 20:00 val. Sekminių vigilija – adoracija–budėjimas per naktį.
 • Birželio 9 d. Sekminės (Šventosios Dvasios atsiuntimas): 8:00,10:30, 12:30, 18:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje ir Maldos už Kretingos miestą savaitės (nuolatinės Švč. Sakramento Adoracijos) pradžia Kankinių koplyčioje.
 • Birželio 10 d. 18:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje ir Malda už Kretingos rajono policijos komisariato, Kretingos rajono savivaldybės Priešgaisrinės bei Valstybės sienos apsaugos tarnybų darbuotojus, Krašto apsaugos savanorių pajėgų karius savanorius ir Lietuvos šaulių sąjungos narius.
 • Birželio 11 d. 18:00 val. Šv. bažnyčioje ir Malda už Kretingos rajono savivaldybės darbuotojus ir politikus. 19:00 val. Vergilio Gamboso knygos „Šventojo Antano gyvenimas“ pristatymas (knygos rengėjas kun. dr. Simas Maksvytis) ir iliustracijų parodos „Antanas iš Paduvos – žmonių šventasis“ atidarymas bažnyčios galerijoje.
 • Birželio 12 d. 18:00 val. Šv. Mišios ir lelijų šventinimas bažnyčioje, malda už Kretingos miesto ir rajono švietimo ir mokslo darbuotojus, nevyriausybines organizacijas.
 • Birželio 13 d. Šv. Antano Paduviečio šventė. 07:00 val. Šv. Mišios. 12.30 val. Šv. Mišios ir duonos šventinimas bažnyčioje. 18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje ir malda už Kretingos miesto ir rajono ligonius, slaugytojus, medicinos ir socialinius darbuotojus. 19:30 val. suneštinės vaišės griliui – agapė bažnyčios šventoriuje.
 • Birželio 14 d. Gedulo ir Vilties diena. 12:30 val. Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tremties aukas bažnyčioje.
 • Birželio 14 d. 18:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje ir malda už Kretingos miesto ir rajono kultūros bei žiniasklaidos darbuotojus.
 • Birželio 15 d. 8:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje. 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 val. filmo „Antanas – Dievo karys“ (rež. Antonello Belluco) peržiūra koplyčioje bažnyčios šventoriuje. 11:00–15:00 val. parapijos „blusturgis“ bažnyčios šventoriuje.
 • Birželio 15 d. 18:00 val. Šv. Mišios bažnyčioje ir malda už Kretingos miesto ir rajono verslininkus bei žemdirbius.
 • Birželio 15 d. 20:30 val. Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventės programoje vasaros koncertinį turą „Už jūrų marių“ Kretingos bažnyčios šventoriuje pradėjo grupė „Saulės broliai“: Saulius Petreikis – pučiamieji, Vytautas Mikeliūnas – smuikas, Andrius Daugirdas – bosinė gitara, Donatas Petreikis – gitara, Kęstutis Pavalkis – klavišiniai, Aleksandras Ragoža – būgnai.
 • Birželio 16 d. 8:00, 10:30, 12:30 val. Šv. Mišios bažnyčioje. 14:00–15:30 val. šeimų suneštinės vaišės – agapė prie Kretingos miesto estrados. 14:00–17:00 val. informacinė parapijos grupių mugė prie Kretingos miesto estrados. 15:30 val. maldos popietė su šlovinimo grupe „Ruah“ Kretingos miesto estradoje (Gediminas Ivaškevičius – vokalas, gitara; Eginas Grajauskas – elektrinė gitara; Brigita Jakonytė – vokalas, klavišai; Irmantas Ramanauskas – vokalas, bosinė gitara; Andrius Petkevičius – būgnai). 17:30 val. šventinė šeimų eisena iš Kretingos miesto estrados į bažnyčią. 18:00 val. Šv. Mišios (vadovavo J. E. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas) bažnyčioje ir malda už Kretingos miesto ir rajono šeimas bei jaunimą.
 • Liepos 2 d. UAB Aliarmas užbaigė Kretingoje projektą „Šviečiančio kryžiaus ir jo prieigų sutvarkymas“. Įrengti 9 parkiniai šviestuvai, 4 akcentiniai šviestuvai šviečiantys į medžius, įrengtos šviečiančio kryžiaus maitinimo linijos.
 • Liepos 1–3 d. stovykla-konferencija „Meilė gydanti širdis“ su KEMO/SPEMO Mesijinių žydų bendruomenėmis Šv. Antano rūmų salėje.
 • Liepos 1–6 d. Kretingos parapijos jaunimo stovykla 10–11 metų vaikams „Kodėl Jėzus?“ Jaunimo sodyboje Kėkštų k.
 • Liepos 8–14 d. vaikų vasaros stovykla pas Motinos Teresės seseris.
 • Liepos 29 d. po Šv. Mišių Šv. Antano dienos centre susirinko Šeimų klubas. Žiūrėjo ir diskutavo dokumentinį filmą apie Biblijos žemę.
 • Liepos 31 d. Susitikimas su Jeruzalės mesijiniais žydais Rubenu Bergeriu ir Israeliu Abrahamu (Sasha) Roytmanu Šv. Antano rūmų salėje.
 • Rugpjūčio 6 d. paskelbta internetinė (pirmą kartą ne popierinė) registracija pasiruošimui Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams bei katechumenatui.
 • Rugpjūčio 19–23 d. Kretingos r. Šeimų dieninė stovykla „Šeima – bendruomenė ir dovana“ Šv. Antano dienos centre. Lektoriai: Aušra Mizgirienė „Visuminio proto modelis. Kaip aš mąstau ir kaip aš elgiuosi“, Astijus Kungys OFM „Sielos ramybė – visapusiška šeimos gyvybė“, Judita Velžienė „Psichologinio atsparumo ugdymas šeimoje“, Julija Eidukevičiūtė „Tėvai – tėvams, šeima – šeimai – patarėjas, vedlys. Kaip kartu įveikti krizes“, Telšių vyskupijos Šeimos centro vadovai Domininkas ir Virgilija Lizdeniai šeimos liudijimas – paskaita „Šeima – bendruomenė ir dovana“.
 • Rugpjūčio 22 d. pradėta nuolatinė kassavaitinė Švč. Sakramento adoracija 24 val. Adoracija vyksta bažnyčios Kankinių koplyčioje nuo ketvirtadienio ryto 08:00 val. iki penktadienio 08:00 val. Parapijiečiai už vieningą maldą, kviečiami registruotis bažnyčios gale esančiame sąraše. Kiekvieną mėnesį pateikiamos popiežiaus, provinciolo A. Malakauskio OFM, klebono bei parapijos maldos intencijos. Taip pat meldžiamasi už kleboną Astijų Kungį, nuodėmklausius ir visus Kretingos vienuolyno brolius. Pagrindinė intencija „Tegul visi bus viena“ (Jono 17:21).
 • Rugpjūčio 23 – rugsėjo 1 d. III tarptautinis Kretingos senosios muzikos festivalis 2019. Festivalio meno vadovas Rodrigo Calveyra. Rugpjūčio 23 d. 19:00 val. Ansamblis „I Fedeli“ (Šveicarija), meno vadovas Josué Meléndez „Perlų vėrinys: muzika kornetams ir barokiniams trombonams nuo Pietų iki Šiaurės Europos“. Rugpjūčio 25 d. 19:00 val. Vincent Thévenaz (Šveicarija), vargonų solo rečitalis „Turas po Europą“. Rugpjūčio 29 d. 19:00 val. Furio Zanasi, baritonas, ir Luca Guglielmi, vargonai (Italija) „Balsui solo su simfonijomis“. Rugpjūčio 30 d. 19 val. Luca Guglielmi (Italija), vargonų solo rečitalis „Apolono heksakordas“. Rugsėjo 1 d. 19:00 val. Ansamblis „Canto Fiorito“ (Lietuva), meno vadovas Rodrigo Calveyra, su kviestiniais atlikėjais iš Latvijos ir Estijos „Baltijos kelias: muzikinės Lietuvos, Latvijos ir Estijos jungtys“.
 • Nuo rugsėjo mėnesio Kretingos parapijos maldos grupė „Motinos maldoje“ kviečia visas mamas ir močiutes jungtis į vieningą maldą už savo ir pasaulio vaikus. Susitikimai vyksta: antradienį 19:00 val. ir ketvirtadienį 19:00 val. motinos renkasi Švč. Širdies pranciškonių vienuolyne virš Špitolės, o šeštadienį 16:00 val. pas Motinos Teresės seseris.
 • Rugsėjo 10 d. startavo internetinė parapijos narių registracijos anketa.
 • Rugsėjo 10 d. startavo internetinė pasiūlymų į parapijos pastoracinės tarybos (PPT) kandidatus anketa. Kandidatus siūlyti gali visi parapijiečiai. Tuo pradėta Pastoracinės Tarybos narių rinkimo kampanija, kuri vyks iki spalio 27 dienos. Rugsėjo 15, 22 ir 29 d. šventoriuje veikė rinkimų palapinė, kur po šv. Mišių žmonės buvo kviečiami išgerti arbatos, užsiregistruoti kaip parapijos nariai bei pasiūlyti kandidatus į Pastoracinę tarybą. Atspausdinti rinkimų plakatai bei skrajutės. Skrajutės pasiekė visų Kretingos gyventojų pašto dėžutes. Rinkimų šūkis: „Kad visi būtų viena“.
 • Rugsėjo 15 d. Pirmosios Komunijos katechetų bei ALFA kurso tėvams savanorių rekolekcijos Šventojoje, kurias vedė br. Gediminas Numgaudis OFM.
 • Rugsėjo 23 d. „Gyvybės maršas“ nuo Kretingos Rotušės aikštės iki žydų kapinių, prisimenant, atgailaujant ir atsiprašant žydų tautos už holokaustą.
 • Rugsėjo 29 d. „Šv. Pranciškaus taurės bėgimas“ Kretingos gatvėmis. Labdaros valgykla ,,Rūpestėliai“ šį bėgimą organizuoja jau ketvirtus metus. Surinktos lėšos skirtos labdaros valgyklos išlaikymui. Šių metų bėgimo naujiena: prie starto linijos 3 km. Galima buvo bėgti su savo augintiniais, prieš startą visi augintiniai ir šeimininkai buvo laiminami. Dalyvavo apie 740 žmonių, tarp jų – renginio globėjas, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.
 • Nuo spalio 1 d. nebelieka Šv. Mišių sekmadieniais 18:00 val. Vietoje jų yra šv. Mišios 15:00 val., skirtos vaikams besiruošiantiems Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentams ir jų tėveliams.
 • Spalio mėn. prasidėjo projektas vienuolyno langams ir durims pakeisti.
 • Spalio 3 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė. 08:00–24:00 val. Švč. Sakramento adoracija Kankinių koplyčioje. 17:15 val. Valandų liturgija ir Rožinio malda. 18:00 val. Šv. Mišios. 19:00 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio tranzitas.
 • Spalio 4 d. Kandidatų į parapijos pastoracinę tarybą sąrašas iškabintas bažnyčioje, paskelbtas parapijos internetiniame tinklalapyje.
 • Spalio 4 d. 19:30 val. maldos ir šlovinimo vakaras „Kad visi būtų viena“ Šv. Antano rūmų salėje. Šlovino ir meldėsi Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, bendruomenė „Naujoji sandora“ ir kiti bičiuliai.
 • Spalio 9 d. 19:00 val. Šv. Antano rūmų salėje prasidėjo 10-ies savaičių Alfa kursas. Pasibaigė gruodžio 12 d.
 • Spalio 13 d. Maldos vakaras su Andrejumi Vdovu iš Sankt Peterburgo (Rusija) Šv. Antano rūmų salėje. Andriejus pasakojo kaip žydai švenčia Sukkot (palapinių) šventę.
 • Spalio 27 d. Parapijos pastoracinės tarybos rinkimų diena. Tai pirmieji Lietuvoje parapijos Pastoracinės tarybos rinkimai, organizuoti rajono mastu, kai buvo organizuota rinkimų kampanija, išleisti plakatai, skrajutės, sekmadieniais prie bažnyčios veikė rinkimų štabas, buvo organizuota parapijos narių registracija ir viešas kandidatų siūlymas. Rinkimai vyko bažnyčios koridoriuje nuo 8:30 iki 17:00 val. Balsavimo rezultatai: Rinkimų komisijos duomenimis rinkimuose dalyvavo 647 rinkėjai, negaliojančių biuletenių – 23, galiojančių biuletenių – 624. Kandidato nr. Kandidato pavardė Kandidato vardas Balsų skaičius: 1 Ančerytė Danutė 398; 26 Mizgirienė Aušra 363; 11 Drungilas Jonas 352; 18 Kuprelis Vaidas 324; 2 Balsys Rokas 296; 22 Lukauskaitė Julija 279; 19 Lizdenytė Margarita 268; 7 Butkus Andrius 254; 44 Viskontienė Birutė 248; 31 Radzevičius Rimantas 241; 28 Mizgiris Matas 240; 23 Lukauskas Antanas 237; 4 Bieliauskienė Dalia 233; 34 Rimkienė Vaida 232; 35 Saudargienė Vita 213. *** į Tarybą nepakliuvę nariai: 8 Dagilis Vitalijus 211; 40 Tamašauskienė Vilma 205; 43 Virbalis Tomas 198; 9 Degimienė Alma 187; 25 Mažutienė Elvyra 175; 27 Mizgirienė Rasa 164; 21 Lubys Artūras 163; 14 Juodys Tomas 160; 15 Kleinauskaitė Angelė 152; 13 Gedminas Antanas 149; 29 Mockevičius Gediminas 148; 42 Virbalis Alvydas 138; 10 Dirmeitis Jonas 137; 20 Lubienė Edita 134; 3 Beržanskis Arvydas 129; 38 Šlionskienė Regina 127; 30 Pamedytis Romansas 126; 5 Bručkienė Loreta 124; 37 Staškauskienė Kristina 108; 16 Kundrotienė Aušra 106; 39 Šopaga Juozas 103; 12 Gagilienė Regina 97; 41 Viluckienė Rūta 91; 17 Kupis Viktoras 89; 33 Riepšaitė Sigita 89; 36 Serapinienė Milda 86; 6 Bružas Arvydas 83; 32 Razmienė Dalina 62; 24 Maksvytienė Danutė 48.
 • Lapkričio 7–29 d. Kretingos bažnyčios šventoriuje veikė nuotraukų paroda „Mažesnieji broliai Lietuvoje 550 ir 30“ atvežta iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios.
 • Lapkričio 15 d. Koncertas „Mažesnieji broliai – su žmonėmis ir dėl žmonių“ Palangos koncertų salėje.
 • Lapkričio 16 d. Vyrų maldos diena Šv. Antano rūmų aktų salėje. Liudijimais pasidalino Aidas Markauskas „Vyrų pašaukimas bažnyčioje“, Arūnas Raudonius „Džiaugsmas kiekvienoj dienoj“, Rimas Šapauskas „Atsivertimo malonė“.
 • Lapkričio 16 d. „Brolių pranciškonų atsikūrimui Lietuvoje – 30“. 16.30 val. Padėkos ir maldos vigilija kartu su Pranciškoniškąja šeima Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. 18.00 val. Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (vadovavo Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM). 19.30 val. Agapė (vaišės) Kretingos pranciškonų vienuolyne.
 • Nuo lapkričio 16 d. iki Naujųjų metų penktadienio ir šeštadienio vakarais po šv. Mišių vienuolyno vidiniame kiemelyje vyko medijų projektas INSIMUL/KARTU: projektas brolio Bernardo eilių posmais atvėrė langines į praeities klodus ir, lydimas kompozitoriaus Kristijono Lučinsko muzikos, kvietė pažinti šiuo metu gausiausią Lietuvos vienuoliją. Vienu metu visose keturiose vienuolyno kiemelio sienose atgijo archyvuose ir kolekcijose išsaugotos senosios nuotraukos, iš praeities sugrįžo išblukę kadaise čia gyvenusių vienuolių veidai, o šiltomis spalvomis apglėbė šv. Pranciškaus gyvenimą pasakojančios garsiosios Asyžiaus bazilikos freskos.
 • Lapkričio 17 d. „Brolių pranciškonų atsikūrimui Lietuvoje – 30“. 12.30 val. Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (vadovavo J. E. kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ). Kardinolas palaimino restauruotą šv. Pranciškaus altorių.
 • Lapkričio 17 d. 18:00 val. maldos ir šlovinimo vakaras Mažesniųjų brolių atsikūrimo Lietuvoje proga (Šv. Antano rūmų salėje). Šlovino ir meldėsi Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, bendruomenė „Naujoji Sandora“ ir kiti bičiuliai.
 • Lapkričio 24 d. 16:30 val. Šv. Antano rūmų salėje susitikimaI su Pavel Vavilin (Roma), kuris pasidalino studijų įžvalgomis apie pirmųjų krikščionių bendruomenę.
 • Lapkričio 24 d. 18:00 val. Šv. Mišiose priesaiką davė naujai išrinkti ir klebono pakviesti Parapijos pastoracinės tarybos nariai.
 • Gruodžio 1 d. 16:30 val. Šv. Antano rūmų salėje susitikimaI su Pavel Vavilin (Roma), kuris pasidalino studijų įžvalgomis apie pirmųjų krikščionių bendruomenę.
 • Gruodžio 7 d. 16:00 val. Adventinės Susitaikymo pamaldos.
 • Gruodžio 8 d. 16:30 val. bažnyčios šventoriuje vyko Kalėdinės eglutės įžiebimas. Ėmė veikti 2 jaunimo mugės kioskeliai, nušvito 28-os Giotto freskų iš Asyžiaus bazilikos instaliacija.
 • Gruodžio 15 d. 09:00–10:30, 11:45–12:30, 13:30–14:00 val. parapijos iniciatyvinės grupės organizavo mugę „Džiūgauk“ Kretingos pranciškonų vienuolyno koridoriuje.
 • Gruodžio 17 d. Šv. Antano dienos centre įvyko pirmasis Parapijos pastoracinės Tarybos (PPT) susirinkimas, kuriame buvo aptartos veiklos ir išrinkta valdyba. PPT priklauso 15 parapijos rinkimuose išrinktų asmenų bei 14 klebono br. Astijaus Kungio OFM asmeniškai į Pastoracinę tarybą pakviestų asmenų (Gediminas Numgaudis OFM, Dalia Katauskienė, Jolanta Klietkutė OFS, Jonas Dirmeitis, Loreta Bručkienė, Regina Gagilienė OFS, Romandas Žiubrys, Romansas Pamedytis, s. Bertine MC, s. Brigita Gramauskaitė FPS, Sigita Riepšaitė, Tomas Virbalis, Vilma Tamašauskienė, Vitalijus Dagilis). Susirinkime, kuriame dalyvavo 25 žmonės, balsavimo būdu buvo išrinkta Parapijos pastoracinės tarybos (PPT) Valdyba, kurios nariai koordinuos septynias parapijos sekcijų veiklas. PPT pirmininko (klebono) pavaduotoju išrinktas Rimantas Radzevičius OFS, PPT sekretore – Vilma Tamašauskienė. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje veikiančios sekcijos: 1. Katechetinė sekcija (vadovė Vilma Tamašauskienė, tel. 8 688 29558). Sekcijos misija – šeimų ruošimas Pirmajai Komunijai, jaunimo rengimas Sutvirtinimo sakramentui, suaugusiųjų Katechumenato programos organizavimas, sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui. 2. Evangelizacinė sekcija (vadovė Vita Saudargienė, tel. 8 603 87657). Sekcijos misija – vaikų, jaunimo, šeimų ir sutuoktinių, senjorų evangelizacija bei pastoracija, suaugusiųjų švietimas, maldos grupių koordinavimas. 3. Liturginė sekcija (vadovė s. Danutė Ančerytė FMSC, tel. 8 679 45835). Sekcijos misija – šlovinimo, garso ir vaizdo aparatūros, skaitinių ir lektorių, floristikos, procesijų, ministrantų organizavimas. 4. Karitatyvinė sekcija (vadovė Birutė Viskontienė OFS, tel. 8 606 62973). Sekcijos misija – parapijoje veikiančių karitatyvinių organizacijų ir centrų (labdaros valgyklos „Rūpestėliai“, Šv. Antano dienos centro, Dienos veiklos centro ir kt.) bendradarbiavimas. 5. Ekonominė sekcija (vadovas Jonas Drungilas OFS, tel. 8 655 12556). Sekcijos misija – rinkliavų organizavimas, projektų rašymas ir vykdymas, parapijos ūkio (parapijos namų) priežiūra. 6. Viešųjų ryšių sekcija (vadovė Jolanta Klietkutė OFS, tel. 8 675 19998). Sekcijos misija – parapijos internetinio puslapio ir socialinių tinklų priežiūra, pranešimai spaudai, stendai ir plakatų platinimas. 7. Parapijos atstovybių sekcija (vadovė Sigita Riepšaitė, tel. 8 655 19471). Sekcijos misija – steigti parapijos atstovybes Padvariuose, Klibiuose, Dupulčiuose, Kretingsodyje ir kt.
 • Gruodžio 18 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje lankėsi šv. Antano didžioji relikvija iš Paduvos. Tądien Kretingoje pirmąkart vyko visos Telšių vyskupijos kunigų susitikimas.
 • Gruodžio 19 d. su šūkiu „Taikos ugnis – vienijanti įvairovę“ į Lietuvą vėl atkeliavo Betliejaus Taikos ugnis. Po 18:00 val. šv. Mišių ugnį dalino skautų organizacijų nariai. Iki gruodžio 23 d. ugnis buvo dalinama po kiekvienų šv. Mišių. Nuo akcijos atributika pažymėto žibinto, stovinčio bažnyčioje prie prakartėlės, galima prisidegti žvakę bet kada ir ją parsinešti namo.
 • Gruodžio 20 d. 18:00 val. Šv. Antano rūmų salėje Kalėdinis rečitalis: Kotryna Dimgailaitė (smuikas) ir Beatričė Žiubrytė (fotrepijonas), savo eiles skaitė Linas Daugėla.
 • Gruodžio 20 d. 19:00 val. bažnyčioje vyko adventinis maldos ir šlovinimo vakaras. Šlovino ir meldėsi, kad mūsų širdys būtų atviros Dievo Sūnaus atėjimui Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba su bendruomene „Naujoji Sandora“.
 • Gruodžio 21 d. nuo 14 val. šlovinimas „Tegul visi bus viena“ vyko Rotušės aikštėje. Vaišinomės bendryste, giesmėmis, malda, šokiais ir karšta arbata su sausainiais. Dalyvavo kretingiškiai ir miesto svečiai, katalikai, liuteronai, žydai. Organizavo Kretingos parapijos grupė „Shalom“.
 • Nuo gruodžio 23 d. Kretingos bažnyčios šventoriuje esančioje koplyčioje veikė brolio Carlo Bertagnin OFM sukurta prakartėlė.
 • Gruodžio 27 d. 19:00 val. bažnyčios šventoriuje sesės pranciškonės misionierės Danutė Ančerytė fmsc ir Julija Lukauskaitė fmsc vedė ekskursiją ir pasakojo apie Giotto freskas bei šv. Pranciškaus gyvenimą.
 • Gruodžio 29 d. 12:00 val. bažnyčios šventoriuje sesės pranciškonės misionierės Danutė Ančerytė fmsc ir Julija Lukauskaitė fmsc vedė ekskursiją ir pasakojo apie Giotto freskas bei šv. Pranciškaus gyvenimą.
 • Gruodžio 29 d. 38-tą kartą pakvietė kalėdinės chorinės muzikos festivalis „Su Šv. Kalėdom – Naujuosius pasitinkant“ Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje. Festivalis prasėdjo šv. Mišiomis 12.30 val., kurių metu buvo atliekamos jaunimo globėjo šv. Aloyzo Mišios ir kitos kalėdinės giesmės, muz. Aloyzo Žilio. Festivalyje dalyvavo: Kretingos m./d. „Žibutė“ dainorėliai, Kretingos kultūros centro moterų choras „Svaja“ ir vyrų ansamblis „Žilvinas“ (apsijungę į mišrų chorą), TAU (trečio amžiaus universiteto) moterų vokalinis ansamblis „Svajonių aidas“, vad. Aloyzas Žilys. Festivalio svečiai: Elektrėnų vokalinis moterų ansamblis „Eldija“, vad. Asta Balionytė – Grajevskė, Klaipėdos m. savivaldybės Kultūros centro Žvejų rūmų moterų choras „Dangė“, vad. Judita Kiaulakytė, dažnas festivalio dalyvis, Mažeikių kultūros centro mišrus choras „Draugystė“,vad. Ričardas Grušas, bei festivalio vargonininkė Laura Gedgaudaitė. Po Mišių festivalio dalyviai pateikė įvairiaspalvę koncertinės programos puokštę. Festivalį užbaigsime vargonininkės Lauros Gedgaudaitės atliekamu soliniu kūriniu Charles-Marie Widor – Tokata iš vargonų simfonijos Nr. 5.

Parengė Jolanta Klietkutė