Šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto šventė 2022

PROGRAMA Birželio 3 d. (penktadienis) 18.00 val. Kretingos Meno įvykis. Fotografijų paroda ATODANGOS Kretingos miesto skvere 19.00 val. BALTASIS VAKARAS Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos kiemelyje (J. K. Chodkevičiaus g.1B). Registracija tel. +370 608 02 680 Birželio 4 d. (šeštadienis) 14.00 val. Vaikų ir jaunimo menų šventė VASARA ATRIEDA prie Kretingos rajono kultūros […]

Sekminės | Šventosios Dvasios atsiuntimas – 2022-06-04/05

KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. M. MARIJAI BAŽNYČIOJE (Vilniaus g. 2, Kretinga) Birželio 4 d., šeštadienį 18.00 Šv. Mišios ir birželinės pamaldos Po Mišių – laužas ir agapė (suneštinės vaišės) šventoriuje 21.00 Sekminių vigilija (tiesioginė transliacija YouTube kanale: https://youtu.be/W-sKHkLF6Xo) Šlovinimas, užtarimo malda, br. Gedimino Numgaudžio OFM pamokslavimas Švč. Sakramento Adoracija ir maldos budėjimas per visą naktį […]

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygos pristatymas – 2022-05-22

2022 m. gegužės 22 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Bažnyčioje po Votyvos ir Sumos Šv. Mišių vyks Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygos pristatymas. Dalyvauja teologijos mokslų dr. Vilija Karaliūnaitė OFS. Negalinčius atvykti į bažnyčią, kviečiame prisijungti 10:30 val. Kretingos parapijos YouTube kanale. Tarpukario pranciškonai apytiksliai nuo 1921 m. vienuolyno knygoje […]

Šv. Juozapo šventė – 2022-03-19

Kovo 19 d. 17–20 val. kviečiame visus Kretingos parapijiečius ir jų draugus į maldos ir giesmės, bendrystės misiją. Į parapiją atvyksta broliai bei sesės iš Klaipėdos, įvairių Žemaitijos miestelių, Kauno, Vilniaus, taigi prašome dalyvauti maloniai juos sutinkant, šlovinant kartu su jungtinėmis šlovinimo pajėgomis, adoruojant, einant priimti asmeninę užtarimo maldą. Šiais sunkiais laikais suvienyk ir sustiprink, […]

Maldos ir atgailos žygis už taiką Ukrainoje – 2022-02-27

2022 m. vasario 27 d. (sekmadienį) kviečiame į krikščioniškų šeimų maldos ir atgailos žygį už taiką Ukrainoje. Renkamės 10 val. Karklėje (jūros krantas prie kapinių). Keliausime pėsčiomis iki Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Šv. Mišios – 13 val. Maršruto ilgis 11 km. Planuojama trukmė apie 3 val. Už nepilnamečių saugumą ir priežiūrą žygio metu atsako […]

Kvietimas melsti taikos – 2022-02-27

Taikos išsaugojimas – vienas svarbiausių Bažnyčios rūpesčių. Nuo pat pirmųjų savo veiklos akimirkų Bažnyčia kvietė gerbti žmogaus gyvybę, puoselėti taikų valstybių ir tautų sambūvį. Tai ji nenuilsdama daro ir šiandien. Karas nėra ir negali būti politinių ginčų sprendimo priemonė. Kaip moko popiežius Pranciškus, „reikia pabrėžti „būtinybę laikytis prisiimtų įsipareigojimų“, kad būtų išvengta „pagundos apeliuoti į […]

Šildymo fondas

Mieli parapijiečiai, mūsų bažnyčios pastatas nemažas, tad kas galite, maloniai prašome prisidėti auka prie šildymo. Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą, įmesti į bažnyčios gale skirtą dėžutę, ar atnešti į raštinę. Dėkojame už Jūsų paramą. Telaimina Jus Dievas.

Švč. Sakramento adoracija

Švč. Sakramento adoracija vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Popiežiaus intencija: melskimės už diskriminacijos ir religinio persekiojimo aukas, kad būtų pripažintos jų teisės ir orumas, kylantis iš visų brolybės.