SIELOS – 2023

Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos ir menų festivalis SIELOS grįžta į Palangą jau spalio 23–29 d.! Brolis Paulius Vaineikis su grupe „Gyvasis vynmedis“ koncertuos 28 d. ir kviečia visus į Palangos koncertų salę (Vytauto g.43).

Telaimina Dievas bendrystę!

Nuo 2023 m. liepos 3 d. iki gruodžio 15 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija, šios parapijos Pastoracinės tarnybos socialinės sekcija vykdo Kretingos rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Kretingos parapijos bendruomenės stiprinimas“ pagal pasirašytą „Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą […]

Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė

Rugsėjo 27 – spalio 4 d. prie šv. Pranciškaus Asyžiečio altoriaus renkamos rudens derliaus gėrybės stokojantiems Spalio 3 d. (antradienis) 16:00 Švč. Sakrameto adoracija 17:00 Valandų liturgijos vakarinė 17:20 Rožinio malda 18:00 Šv. Mišios 19:00 Šv. Pranciškaus Tranzito minėjimas Spalio 4 d. (trečiadienis) 8:00 Šv. Mišios 12:30 Šv. Mišios 14:00 Rožinio maldos transliacija Marijos radijui […]

Rudens derliaus gėrybės stokojantiems

Kviečiame rudens derliaus gėrybėmis pasidalinti su stokojančiais. Rugsėjo 27 – spalio 4 d. jas paaukoti galite tvarkingai palikdami bažnyčioje prie šv. Pranciškaus Asyžiečio altoriaus. Šv. Pranciškaus dieną palaimintos, šios gėrybės bus padalintos labdaros valgyklai ir motinos Teresės seserims.

Vaikučių liturgija

Spalio 1 d. (sekmadienį) 17 val. visas jaunas šeimas ir mažuosius parapijiečius kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose, skirtose būtent patiems mažiausiems. Kiekvieną mažąjį maldininką raginame atsinešti savo barškutį ar būgnelį ir aktyviai prisijungti į šlovinimą liturgijos metu. Mišios vyks kankinių koplyčioje, o jas aukos br. Paulius Vaineikis OFM.