Palaiminimų vakarai

Kviečiame į Palaiminimų vakarus kiekvieną pirmadienį 18 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios kankinių koplyčioje.

Kviečiame laukti Sekminių kartu su br. Gedimino Numgaudžio OFM video mokymų ciklu „Šventoji Dvasia. Didžioji Nepažįstamoji“

Kviečiame laukti Sekminių kartu su br. Gedimino Numgaudžio OFM video mokymų ciklu „Šventoji Dvasia. Didžioji Nepažįstamoji“ Tai bendras Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijos, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos projektas. Kasdien, nuo balandžio 10 d. iki gegužės 28 d., YouTube kanaluose „Pakutuvėnai“, „Kretingos Pranciškonai“ ir „Geroji Naujiena iš Kretingos“.

Kviečiame į vaikų velykėles

Balandžio 16 d. – ATVELYKIS – švęsime vaikų Velykėles Po Votyvos šv. Mišių: * vaikų spektaklis bažnyčioje (trukmė 10-15 min.) * vienuolyno kiemelyje arba refektoriuje ridensim kiaušinius ir žaisim žaidimus… Laukiame jūsų!

TRIDIENIO IR VELYKŲ APEIGOS MŪSŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

Balandžio 6 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios (po šv. Mišių Adoracija prie Kristaus kalėjimo iki 22 val.) Balandžio 7 d. DIDYSIS PENKTADIENIS 15 val. Kryžiaus Kelias miesto gatvėmis iš šv. Klaros vienuolyno į bažnyčią 18 val. Kristaus Kančios pamaldos (po šv. Mišių Adoracija prie Kristaus kapo iki 22 val.) Balandžio 8 […]