Šildymo fondas

Mieli parapijiečiai, mūsų bažnyčios pastatas nemažas, tad kas galite, maloniai prašome prisidėti auka prie šildymo. Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą, įmesti į bažnyčios gale skirtą dėžutę, ar atnešti į raštinę. Dėkojame už Jūsų paramą. Telaimina Jus Dievas.

Švč. Sakramento adoracija

Švč. Sakramento adoracija vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Popiežiaus intencija: melskimės už diskriminacijos ir religinio persekiojimo aukas, kad būtų pripažintos jų teisės ir orumas, kylantis iš visų brolybės.

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijoje – nauji paskyrimai

2022 m. sausio pradžioje Kretingoje vykusioje kapituloje Mažesniųjų brolių ordinas (pranciškonai) išsirinko savo vyresnįjį. Naujuoju Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministru tapo kun. Evaldas Darulis OFM. Jis pakeis šešerius metus šias pareigas ėjusį kun. Algirdą Malakauskį OFM. Sausio 11 d. broliai išsirinko br. Evaldo pagalbininkus: viceprovincijolu tapo kun. Andrius Nenėnas OFM, o definitoriais – Tarybos nariais […]

Naujametinis savaitgalis jaunimui – 2021-12-30 – 2022-01-02

Gruodžio 30 – sausio 2 dienomis Jaunimo sodyboje Kėkštuose (Kretingos rajone) vyks Tarptautinės evangelizacinės mokyklos naujametinis savaitgalis, skirtas 17-35 metų amžiaus jaunimui. Būtina registracija iki gruodžio 26 dienos. Daugiau informacijos – Tarptautinės evangelizacinės mokyklos Facebook puslapyje.   Registracijos nuoroda.

Advento kalendorius „Advento kelionė“ – 2021

Jau galite įsigyti bažnyčios raštinėje! Keliauk per ADVENTĄ džiugiai uždegdamas vis naują žvakę, versk puslapį, atlik užduotėles ir pasitik užgimstantį KŪDIKĖLĮ JĖZŲ… Šis Advento kalendorius vaikams sudarytas knygelės-kelionės principu, kur kiekvieną dieną galima rasti šv. Rašto ištrauką ir kvietimą atlikti gerą darbelį. Taip pat spalvinant ir keliaujant su smagiomis užduotimis kiekvieną dieną prisimenama Advento laukimo […]

Dievo Bažnyčia yra šaukiama į Sinodą

Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią apmąstyti ir išgyventi sinodiškumą – esmingą jos gyvenimui ir misijai.Specialiai sukurta interneto svetainė tarnaus pradėti šį sinodinį – bendros patirties ir apmąstymo – kelią Lietuvoje. Visą informaciją, dokumentus galite rasti puslapyje: https://sinodas.katalikai.lt/