Susitikimas su Michelle Moran

2023 m. gruodžio 3 d. kviečiame į susitikimą su Michelle Moran! Adresas: Vilniaus g. 6 (Šv. Antano rūmų salė), Kretinga PROGRAMA 13.00 šlovinimas, paskaita 14.45 kavos pertraukėlė (raginame atsinešti kažko bendram stalui) 15.00 mokymas, užtarimo malda. Londono universitete įgijusi religinių studijų ir sociologijos bakalauro, o Kembridžo Teologijos fakultete – pastoracinės teologijos magistro laipsnį, Michelle Moran […]

Vaikučių liturgija

2023 m. lapkričio 26 ir gruodžio 17 d. 17 val. visas jaunas šeimas ir mažuosius parapijiečius kviečiame dalyvauti Šv. Mišiose, skirtose būtent patiems mažiausiems. Kiekvieną mažąjį maldininką raginame atsinešti savo barškutį ar būgnelį ir aktyviai prisijungti į šlovinimą liturgijos metu. Mišios vyks Kankinių koplyčioje, o jas aukos kun. Paulius Vaineikis OFM.

Atnaujintos Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos koplyčios pašventinimas

2023 m. spalio 30-ąją minėsime 174-ąsias Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos iškeliavimo pas Dangiškąjį Tėvą metines. 2023 m. spalio 30 d. (pirmadienį) kviečiame dalyvauti šv. Mišiose Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vėliau su degančiais fakelais keliauti Kretingos miesto Vilniaus gatve iki Senųjų parapijos kapinių, kur Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras kun. Evaldas Darulis pašventins atnaujintą […]

Savipagalbos grupė Palangoje

Jei kenčiate nuo nesveikų tarpusavio santykių, nesveiko prisirišimo prie žmonių, jų nuomonės sureikšminimo, gyvenate priklausomu asmeniu ar jaučiate emocinę priklausomybę, kviečiame Jus sudalyvauti nemokamoje savipagalbos grupėje. Programą, vykdomą pagal 12-os žingsnių principus ir vedamą psichologės, sudaro 16 susitikimų. Joje integruojamas santykis su Dievu, savimi bei kitais žmonėms ir gali padėti juos atrasti, atnaujinti ir ugdyti. […]

ŽODŽIO LITURGIJA VAIKAMS / KVIEČIAME SAVANORIAUTI

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje kiekvieną sekmadienį 10:30 val. šv. Mišių metu kviečiame vaikus (4 – 9 m.) dalyvauti Žodžio liturgijoje vaikams: Evangelijos skaitymas, pagalba vaikams ją suvokti ir gyventi kasdienybėje. Giesmės, užduotys, spalvinimas, žaidimai – smagus laikas kartu, kol tėvai klausosi Dievo žodžio bažnyčioje. Laukiame norinčių savanoriauti – vadovauti liturgijai. Padėkime mūsų […]