Maldos valanda prie Švč. Sakramento už tvirtą Dievo bažnyčią

Kiekvieną penktadienį po vakaro šv. Mišių (19–20 val.) kviečiame į maldos valandą prie Švč. Sakramento.

Melsimės ir tyloje, ir sutartas maldas pagal širdies troškimą.

Daug meldžiamės už savo asmenines šeimas, bet ar meldžiame už savo Šeimų šeimą – Dievo Namus. Raginame, kartu pradėkime pirmiausia nuo Dievo Namų, kad našta būtų, ne vienai širdutei, bet Jėzaus valdžioje ir galybėje. Jei iš visos širdies nesirūpiname Dievo Bažnyčia, ko galime tikėtis savo šeimose, valdžioje…, kaip Dievas visumoje gali mums padėti? Taip pat prisiminsime maldoje buvusius ir būsimus mūsų parapijos klebonus bei savo parapijos maldos žmones, visus parapijiečius (pamaldžius ir nesimeldžiančius). Visi kartu ir už kiekvieną, kaip vienas Kristaus kūnas!

Popiežiaus maldos intencija gruodžiui: „Melskimės, kad mūsų asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi stiprintų Dievo žodis ir maldos gyvenimas.“

Bažnyčios misijos širdis yra malda. Malda yra esminis dalykas norint užmegzti dialogą su Tėvu. Kiekvieną kartą, kai skaitome nedidelę Evangelijos ištrauką, klausomės, ką Jėzus mums sako. Kalbamės su Jėzumi. Klausomės Jėzaus ir atsakome jam. Tai ir yra malda. Melsdamiesi mes keičiame tikrovę. Keičiame ir savo širdis. Melsdamasi mūsų širdis pasikeičia. Galime imtis daugybės dalykų, bet be maldos nieko nenuveiksime.