Šv. Mišios visų šventųjų ir vėlinių dienomis – 2020-11-01/08

Lapkričio 1 d. 8.00, 10.30, 12.30 ir 18.00 val. Po vakarinių 18 val. šv. Mišių vyks Vėlinių procesija bažnyčioje (procesijai reikia turėti žvakę).

Lapkričio 2 d. šv. Mišios 8.00, 12.30 ir 18.00 val. Vėlinių dieną galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems. Sąlygos norint pelnyti atlaidus: pamaldžiai aplankyti bažnyčią, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją, sukalbėti „Tėve mūsų“ ir Tikėjimo išpažinimą. Taip pat Vėlinių aštuondienio metu (lapkričio 1–8 d.) pamaldžiai aplankyti kapines ir bent mintimis pasimelsti už mirusiuosius.

Lapkričio 1–8 d. Vėlinių oktava. Šv. Mišios už jums brangius mirusius bus aukojamos visomis dienomis. Bažnyčioje ir prie raštinės rasite lapelius, į kuriuos galite  surašyti  mirusius  ir  kartu  su  auka,  įmesti  į tam skirtą dėžutę raštinėje.

Vėlinių visuotiniai atlaidai – visą lapkritį! Apaštališkosios penitenciarijos popiežiaus vardu paskelbtame dekrete nurodoma, kad visuotinius atlaidus, kuriuos kasmet galime gauti mirusiems Vėlinių aštuondienio dienomis, šiemet galime gauti per visą lapkričio mėnesį. Tokia galimybė suteikiama atsižvelgiant į pandemijos nulemtą nepaprastą padėtį, taip pat siekiant išvengti didelių susibūrimų maldos namuose ir kapinėse.