Raštinė

Darbo laikas

Kasdien nuo 9.00 iki 19.00 val.
Pietų pertrauka nuo 13.00 iki 15.00 val.
Sekmadieniais nuo 8.00 iki 14.00 val.

Kontaktai

Raštinės telefonai: 8 445 76373 ir mob. 8 686 30227
El. paštas: kretingosparapija@gmail.com

Rekvizitai

Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija

Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga

įm. kodas – 190769729
sąsk. nr. – LT904010041800022330,
DnB bankas, Kretingos skyrius

Parapijos darbuotojai

Klebonas – Antanas Blužas OFM
Vikarai – Jurdanas Statkus OFM, Antanas Grabnickas OFM, Arūnas Brazauskas OFM, Tomas Žymantas OFM
Diakonas – Bernardas Belickas OFM

Sekretorė – Nijolė Petrulienė
Parapijos referentės – Vilma Tamašauskienė ir Giedrė Gagilaitė
Parapijos katechetė – Rasa Lazdauskaitė
Buhalterė – Irutė Puškorienė
Ūkinės dalies administratorius – Antanas Lukauskas OFS
Vargonininkė – Lina Pudžiuvelytė
Zakristijonas – Antanas Puškorius
Valytojos – Danutė Puškoriūtė ir Stanislava Buivydienė

Ekskursijos

Ekskursijoms būtina iš anksto užsiregistruoti parapijos raštinėje.

Dalintis: 
Facebook Twitter Google+