PORCIUNKULĖ

2013-03-08
Audio icon Atsisiųsti (20.6 MB)

Kodėl tarnavimas vargšams yra neatsiejama pranciškoniškojo dvasingumo dalis? Kokiose socialinėse tarnystėse dalyvauja Kretingos ir Vilniaus Bernardinų pranciškoniškasis jaunimas bei kaip konkrečiai jauni žmonės prisiliečia prie Pranciškaus susitikimo su raupsuotoju patirties?

Žymos: 
2013-04-12
Audio icon Atsisiųsti (20.6 MB)

Visus praėjusius metus minėjome šv. Klaros Asyžietės Pasišventimo Dievui 800 metų jubiliejų. Kuo Pranciškoniškąją šeimą, o taip pat ir visą Bažnyčią praturtino Klaros šventumas? Kaip Šv.

Žymos: 
2013-05-24
Audio icon Atsisiųsti (20.6 MB)

Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida šįkart kviečia susipažinti su Švč. Širdies seserų pranciškonių misionierių kongregacija. Beveik prieš dvidešimt metų į Kretingą atvykusios pranciškonės misionierės šiandien nebėra svetimos sesutės svetimame krašte.

2013-12-07
Audio icon Atsisiųsti (36.62 MB)

Laidoje susipažinsime su prieš 77 metus, gruodžio 8 dieną, Kretingoje įsikūrusia Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacija. Apie tai, kaip ir kodėl Kretingoje įsikūrė šv.

2013-11-23
Audio icon Atsisiųsti (53.57 MB)

Kas yra šventumas – tik keliems rezervuotas tikslas ar kiekvieno pašaukimas? Laidoje įžvalgomis apie pašaukimą į šventumą dalijasi br. kun. Jurdanas Statkus OFM. Rubrikoje „Kodėl paskui tave, Pranciškau?“ išgirsite Italijoje studijuojančio br. Adomo Vyšniausko OFM liudijimą.

2013-10-12
Audio icon Atsisiųsti (54.37 MB)

Laidos tema – popiežiaus Pranciškaus paraginimas jaunimui: „Eikite – nebijodami – tarnauti“. Apie tai, ko šiandien bijo jaunimas, kas sąlygoja tas baimes, ir kaip jaunimas šiandien supranta tarnystės sąvoką, dalijasi Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos dvasinis asistentas kun.

2013-11-09
Audio icon Atsisiųsti (53.53 MB)

Laidoje pristatome Kretingos pranciškoniškojo jaunimo išleistą miuziklo „Klara – šviesa, apšvietusi pasaulį“ DVD plokštelę. Apie bendrą kūrybinį darbą pasakoja miuziklo vadovė Veronika Šlionskytė ir miuzikle dalyvavęs jaunimas.

Puslapiai