Vienuolijos

Oficialus pavadinimas: Dievo Meilės Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių).
Charizma: „Aš trokštu“ – meilės misionierės pašauktos malšinti beribį Nukryžiuotojo Jėzaus troškulį iš meilės Jam ir sieloms.
Tikslas: padėti išganyti ir vesti į šventumą neturtingiausius iš neturtingųjų ne tik lindynėse, bet ir visame pasaulyje, juose atpažįstant Dievo paveikslą.                           
Įkurta Indijoje 1950 metais. Lietuvoje veikia nuo 1991 metų.
Oficialus pavadinimas: Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių).
Charizma: kongregacijos charizma kyla iš Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus slėpinio kontempliacijos. Iš Jo Širdies seserys semiasi gilaus geranoriškumo, atperkančiosios meilės ir apaštališkojo uolumo žmonijos išganymui.
Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių).
Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.
Tikslas: gyventi aukščiausio neturto ir šventos vienybės dvasioje, kontempliatyvioje –klauzūrinėje bendruomenėje.
Įkurta Italijoje 1212 metais. Lietuvoje veikia nuo 1998 metų.
Vienuoliniai namai: Mėguvos g. 34, LT-97140 Kretinga. Tel. 8 445 79323. El. p. osc.kretinga@gmail.com
Oficialus pavadinimas: Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacija (diecezinė).
Charizma: Jėzaus Veidą atpažinti kiekviename žmoguje.
Tikslas: Dievo garbė ir artimo meilės sielos ir kūno gailestingieji darbai: apaštalavimas tarp jaunimo ir suaugusiųjų, katechizacija.
Įkurta Lietuvoje 1936 metais.
 
Vienuoliniai namai: