Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

Kai prieš du dešimtmečius į atkurtą Kretingos vienuolyną sugrįžo broliai pranciškonai, prie jų ėmė burtis parapijos jaunimas. Jauni žmonės kartu skaitė Šventąjį Raštą, muzikavo, kūrė teatrines misterijas. Iš spontaniško jaunimo susibūrimo kilus rimtesnių kūrybinių projektų poreikiui, 1995 m. kovo 23 d. buvo įkurta nevyriausybinė organizacija – Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

Esame ne pelno siekianti organizacija, jau beveik 20 metų organizuojame neformalaus ugdymo programą Kretingos jaunimui, vykdome įvairius muzikinius projektus, kuriame radijo laidas, organizuojame socialines tarnystes, vasaros metu rengiame žygius, stovyklas ir piligrimines keliones jaunimui.

Pagrindiniai mūsų vykdomi projektai:

  • šlovinimas ir evangelizacinės misijos,
  • tarnavimas vietinei Bažnyčiai (Alfa kursai ir kt. misijos parapijoje),
  • krikščioniškas-pranciškoniškas jaunimo ugdymas,
  • socialinės tarnystės (su neįgaliaisiais, vaikais ir paaugliais, seneliais),
  • žiemos akademija jaunimui,
  • vasaros žygiai ir stovyklos (paaugliams ir jaunimui, šeimoms, šlovintojams, Pranciškaus draugams),
  • piligriminių kelionių organizavimas,
  • įvairūs muzikiniai projektai (miuziklai, giesmių įrašai ir leidyba, vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“),
  • radijo laidų kūrimas (Mažosios studijos laida jaunimui „Druska“, Marijos radijo laida jaunimui „Pasilik su mumis, Viešpatie“ ir Pranciškoniškosios šeimos laida „Porciunkulė“).
Mūsų adresas: Vilniaus g. 3, LT-97125 Kretinga
Tel./faksas: (8 445) 55114
El. paštas: druskine@yahoo.com
Svetainė internete: www.kpjt.lt
 

Prezidentė – Virginija Mickutė OFS

Tarnybos valdyba:
Aurimas Stonys – administratorius
Veronika Šlionskytė
Rasa Lazdauskaitė
Aušra Brasienė
Br. Carlo Bertagnin OFM – dvasinis asistentas
 

Laukiame jaunimo nuo 14 iki 30 metų! Besidominčius kviečiame kiekvieną ketvirtadienį, 18 val., į jaunimo Mišias Kretingos bažnyčioje ir jaunimo vakarus-susitikimus!