Gavėnios rekolekcijos ir tituliniai atlaidai

KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. M. MARIJAI PARAPIJOJE Mokymus ves br. kun. Evaldas Darulis OFM Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras   Kovo 24 d. penktadienis 18.00 Šv. Mišios bažnyčioje 18.40 Kryžiaus kelias 19.30 Šlovinimas ir mokymas šv. Antano rūmų salėje   Kovo 25 d. šeštadienis (Viešpaties Apreiškimas Švč. M. Marijai) 11.00-17.00 Šv. Sakramento Adoracija […]

Pranciškoniškosios šeimos savaitgalis jaunimui

Vasario 24-26 dienomis Kaune, pas Dieviškosios Jėzaus Širdies seseris pranciškones (Žemaičių g. 85) vyks Pranciškoniškosios šeimos savaitgalis jaunimui „Pakeliui į Lisaboną: Kaunas“. Savaitgalis skirtas 14-30 metų amžiaus jaunimui. Daugiau informacijos – Facebook puslapiuose @ofs.lt ir @jaupra. Būtina išankstinė registracija iki vasario 17 dienos. Tel. pasiteirauti: +370 621 87125. Tai jau trečiasis Pranciškoniškosios šeimos savaitgalis jaunimui. […]

Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11-ąją – Lurdo Švč. M. Marijos liturginio minėjimo dieną – kasmet minima Pasaulinė ligonių diena. Tą dieną mūsų bažnyčioje: 10:00 val. Šv. Mišios už mirusius 12:30 ir 18:00 val. Šv. Mišios už ligonius (bus teikiamas Ligonių sakramentas). 1992 metais vasario 11-tąją popiežius Jonas Paulius II paskelbė Pasauline ligonių diena. Nuo šios datos šią dieną […]

Šventoji Agota – 2023-02-05

Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo. Šį sekmadienį per šv. Mišias bus šventinama duona.