Prisijunk prie „ŠVIESA NAKTYJE“ misijos!

„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8). Kviečiame parapijos bendruomenės narius prisijungti prie miesto evangelizacijos „Šviesa naktyje“, kuri vyks birželio 10 d., šeštadienį, nuo 21 val. iki vidurnakčio. Jei esi drąsus (-i) liudyti savo tikėjimą ir Dievo meilę sutiktam broliui-sesei, prisijunk prie mūsų komandos! „Šviesa […]

Laukiame Sekminių – Šventosios Dvasios Atsiuntimo

Gegužės 27-ąją Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje vyks Sekminių vigilija arba naktinis budėjimas. Vigilijos programoje: 18 val. šv. Mišios ir gegužinės pamaldos, po jų – laužas ir agapė (arbata, suneštinės vaišės) šventoriuje, nuo 20 val. šlovinimas, brolio pranciškono Pauliaus Vaineikio mokymas, vidinio gydymo ir užtarimo malda, Švč. Sakramento Adoracija ir maldos budėjimas per visą […]

Visus buvusius ALFA kurso dalyvius kviečiame į susitikimą

Per Šeštines – gegužės 21 d., sekmadienį, 18 val., visus buvusius ALFA kurso dalyvius kviečiame į susitikimą vidiniame vienuolyno kiemelyje (esant blogam orui – refektoriuje). Vaišių stalas bus toks gausus, kokį visi kartu susinešime. Visus, kada nors baigusius Alfą kursą, kviečiame tarnystei parapijoje! Alfa kursas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje su pertraukomis vyksta […]

Šv. Klaros seserų įsikūrimo Kretingoje 25 metų jubiliejus

Gegužės 13 d. šv. Klaros seserų bendruomenė švenčia kertinio akmens padėjimo ir įsikūrimo Kretingoje 25-metį. 1998 m. gegužės 13-ąją Telšių vyskupas Antanas Vaičius Kretingoje pašventino kertinį šv. Klaros seserų vienuolyno akmenį. Tai buvo pirmojo ir vienintelio klarisių vienuolyno Lietuvoje pradžia. Seserys kviečia visus jungtis į bendrą maldą ir kartu dėkoti Dievui už suteiktas malones. Gegužės 13 […]