165 val. Švč. Sakramento adoracija

Švento Antano atlaidų metu nuo birželio 9 iki 16 d. kviečiame į 165 val. nepertraukiamą Švč. Sakramento adoraciją Šv. kankinių koplyčioje. Eucharistinio Jėzaus veido akivaizdoje pavesime save, savo šeimas, parapiją, Lietuvą ir visą pasaulį Viešpaties gailestingumui. Adoracijos sąrašą, į kurį galite įrašyti savo laiką, rasite bažnyčios gale. Viešpats visiems yra paruošęs daugybe malonių!

Prisijunk prie „Šviesa naktyje“ misijos!

„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8). Kviečiame parapijos bendruomenės narius prisijungti prie miesto evangelizacijos „Šviesa naktyje“, kuri vyks birželio 8 d., šeštadienį, nuo 21 val. iki vidurnakčio. Jei esi drąsus (-i) liudyti savo tikėjimą ir Dievo meilę sutiktam broliui-sesei, prisijunk prie mūsų komandos! „Šviesa […]

Kretinga, šlovink Viešpatį!

2024 m. gegužės 25 d. (šeštadienį) nuo 19 val. kviečiame Kretingos Rotušės aikštėje šlovinti Viešpatį.„Giedokite jam, šlovinkite jį giesme, pasakokite apie jo nuostabius darbus!“ (1 Kr 16, 9)

Šv. Apaštalo Pauliaus laiškų skaitymas

Šv. Klaros seserys (Mėguvos g. 34, Kretinga) kviečia penktadieniais kartu skaityti šv. apaštalo Pauliaus laiškus.Pirmas susitikimas – gegužės 24 d. Įvadinę konferenciją ves br. Astijus Kungys OFM.Numatoma programa:17.00 – Vakarinė brevijoriaus malda koplyčioje17.30 – Laiškų skaitymas. Prašome atsinešti šv. Raštą, iš kurio norėsite skaityti.  

AUKOS bažnyčios įgarsinimo aparatūrai

Mūsų bažnyčios įgarsinimo aparatūra yra labai sena, tad būtina ją atnaujinti, kad švęsdami šv. Mišias aiškiai girdėtume Dievo žodį. Garso aparatūros atnaujinimui reikia apie 13 tūkst. eurų. Kiekvieno pagal galimybes prašome prisidėti. Savo auką galite atnešti į bažnyčios raštinę arba pervesti bankiniu pavedimu: Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija į. k. 190769729; sąsk. nr. – […]