Author: Jolanta

Kristaus paaukojimo iškilmė (Grabnyčios)

2023 m. vasario 2 d. (ketvirtadienį) švęsime Kristaus paaukojimo šventę – Grabnyčias. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos: 8:00, 12:30 ir 18:00 val. Ši šventė graikų vadinta Hypapante, nes vykdant Mozės Įstatymą, keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti ir […]

Laimos Aleknaitės knygos „Mintis jums dalinu“ pristatymas

2023 m. sausio 29 d. po Votyvos šv. Mišių, poetė Laima Aleknaitė pristatys autorinę poezijos knygą „Mintis jums dalinu“ (kurioje bažnyčios patalpoje vyks pristatymas informuosime tą dieną). Autorė yra išleidusi poezijos knygeles: „Ar tai konstanta?“ , „O identitetas“, „Ne tylos poezija“, „Poezijos skleismas“, „Šalip opinija“, „Teskamba viltis“.

Maldos už krikščionių vienybę savaitė

Kasmet, sausio 18–25 dienomis, tikintieji ypatingai meldžiasi už krikščionių vienybę. Paprastai visą aštuondienį krikščionių vienybės meldžiama ne tik atskirose savo bendruomenėse, bet įvairių vietos krikščionių bendruomenių atstovai susirenka bendrai maldai į vadinamąsias ekumenines pamaldas. Ekumenizmas (graikiškai „oikumene“ reiškia „apgyvendinta žemė“) – tai krikščionių pasaulinis sąjūdis, siekiantis visų krikščionių Bažnyčių bendradarbiavimo ir vienybės. Pirmąją maldos už […]

Ekspozicija-mini muziejus J. A. Pabrėžai

2022 m. balandžio 25 d. įsteigto Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos labdaros ir paramos fondo veiklos tikslas – išsaugoti ir aktualizuoti J. A. Pabrėžos gyvenimo kultūrinį bei dvasinį palikimą. 2023 metų fondo veiklos pagrindinis uždavinys – parengti ekspoziciją-mini muziejų J. A. Pabrėžai Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios bokšto viduje įrengtoje aikštelėje. Projekto „Ekspozicija-mini muziejus „J. […]

Tarp pranciškoniško prakartėlių konkurso nugalėtojų – du kretingiškiai

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos iniciatyva jau septintą kartą buvo organizuotas nacionalinis pranciškoniškas prakartėlių konkursas „Pasitik kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“. Kaip praneša organizatoriai, šiemet konkursas sulaukė daugiau kaip 60 prakartėlių iš visos Lietuvos. Sausio 8 dieną Vilniaus Bernardinų bažnyčioje buvo paskelbti ir apdovanoti septintojo pranciškoniško prakartėlių konkurso nugalėtojai. Tarp įvairių konkurso nominacijų laimėtojų […]