Dėl Coronavirus prevencijos Kretingos bažnyčioje šv. Mišios nevyks (transliaciją galima stebėti internetu)

Dėl Coronavirus (COVID-19) prevencijos Kretingos bažnyčioje, iki kol nebus atšauktas karantino režimas, šv. Mišios NEVYKS (taip pat ir sekmadienį).
Laidotuvių šv. Mišos bus aukojamos be žmonių.
Visomis žmonių intencijomis kunigai melsis privačiai vienuolyno koplyčioje.
Nevyks jokios pamaldos, Adoracija, Kryžiaus keliai ir pan.
Bažnyčia bus atidaryta asmeninei maldai.

Kasdien, 18:00 val., o sekmadieniais, 10:30 val. VYKS šv. Mišių iš Kretingos bažnyčios TRANSLIACIJA Kretingos pranciškonų YouTube kanale „Geroji Naujiena iš Kretingos“.

Šį Gavėnios laiką skirkime asmeninei maldai bei šv. Rašto skaitymui.

Kasdieniai liturginiai skaitiniai: https://lk.katalikai.lt/