Kretingos parapijos ir rajono savivaldybės savanoriai, padedami skautų pasirengę padėti

Kretingos parapijos ir rajono savivaldybės savanoriai, padedami skautų pasirengę padėti:
– ATSIGRĘŽT į šalia esantį
šiuo – karantino išbandymo metu reikalingi savanoriai, galintys aplankyti stokojančius ir pristatyti jiems maisto į namus.

– NESIDROVĖT kreiptis pagalbos
jei Tau reikia padėt sunešti malkas ar parnešti maisto iš parduotuvės – yra žmonių, norinčių Tau padėti.

Kviečiame prisijungti ir patarnauti!
Kviečiame kreiptis ir paprašyti.

Zakristijonas Gediminas 8 622 31590
Socialinės sekcijos vadovė Birutė Viskontienė 8 606 62973

„Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip padarėte vienam iš mažiausiųjų, man padarėte“ Mt 25,45