Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Data ir laikas: 
2020-02-11 18:00

„Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu“ (Jok 5, 14)

2020 m. vasario 11 d. (antradienį) Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, po vakaro Šv. Mišių visiems norintiems bus galimybė priimti LIGONIŲ PATEPIMO SAKRAMENTĄ.
Prieš švęsdamas šį sakramentą, tikintysis, jei tik įmanoma, turi atlikti asmeninę išpažintį.

Data ir laikas: 
2020-01-09 22:00

2020 m. sausio 9–10 d. (iš ketvirtadienio į penktadienį) naktį nuo 22 val. Marijos radijo bangomis garbinkime Viešpatį Švenčiausiame Sakramente iš Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios.

Visus kviečiame bendrai maldai.

Data ir laikas: 
2019-12-29 12:30

2019 m. gruodžio 29 d. (sekmadienį) jau 38-tą kartą kviečiame į kalėdinės chorinės muzikos festivalį „Su Šv. Kalėdom – Naujuosius pasitinkant“, kuris įvyks Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje.


Festivalis prasidės šv. Mišiomis 12.30 val. Mišių metu bus atliekamos jaunimo globėjo šv. Aloyzo Mišios ir kitos kalėdinės giesmės, muz. Aloyzo Žilio.

Data ir laikas: 
2019-12-20 19:00

Gruodžio 20 d., penktadienį, 19 val., po vakaro šv. Mišių
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje
(Vilniaus g. 2)

ADVENTINIS MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS
Šlovins ir melsis Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
su bendruomene „Naujoji Sandora“

Meldžiame, kad mūsų širdys būtų atviros Dievo Sūnaus atėjimui…

Data ir laikas: 
2019-12-15 09:00

III Advento sekmadienis „Gaudete – Džiaugsmo“

2019 m. gruodžio 15 d. 09:00–10:30, 11:45–12:30, 13:30–14:00 val.

parapijos iniciatyvinės grupės organizuoja mugę „Džiūgauk“ Kretingos pranciškonų vienuolyno koridoriuje.

Kviečiame visus, norinčius pažinti parapijos maldos grupes ir jas paremti bei įsigyti malonių kalėdinių dovanėlių!

 

Data ir laikas: 
2019-12-08 16:30

Gruodžio 8 d. 16:30 val. Mūsų bažnyčios šventoriuje vyks Kalėdinės eglutės įžiebimas.

Data ir laikas: 
2019-12-07 16:00

Gruodžio 7 d., šeštadienį, 16:00 val., mūsų bažnyčioje vyks Advento Susitaikymo pamaldos.

Kviečiame visus susitikti su Viešpačiu per Atgailos (Susitaikinimo) sakramentą, kad Kalėdos tikrai taptų džiaugsminga švente!

Data ir laikas: 
2019-12-18 12:00

Gruodžio mėnesį iš Paduvos Italijoje į Lietuvą bus atvežta šv. Antano Paduviečio didžioji relikvija, saugoma krištoliniame relikvijoriuje ant šventojo kapo Paduvoje 1263 metais pastatytoje bažnyčioje.

Šv. Antano Paduviečio didžioji relikvija bus išstatyta gruodžio 14–15 dienomis Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje per katedros atnaujinimo darbų užbaigimo iškilmę. Relikvija keliaus ir po Lietuvą, Žemaitiją.

Data ir laikas: 
2019-11-17 12:30

12.30 val. Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (vadovauja J. E. kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ)

Data ir laikas: 
2019-11-16 16:30

10.00-16.00 val. Vyrų maldos diena Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6, Kretinga)
16.30 val. Padėkos ir maldos vigilija kartu su Pranciškoniškąja šeima Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje
18.00 val. Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (vadovauja Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM)
19.30 val. Agapė (vaišės) Kretingos pranciškonų vienuolyne

Puslapiai