Krikšto sakramentas

Kūdikių ir vaikų iki 7 metų amžiaus Krikštas

Norėdami pakrikštyti kūdikį ar vaiką iki 7 metų, prašome užsiregistruoti bažnyčios raštinėje ne vėliau kaip 2 savaitės iki krikšto.

Kas gali būti krikšto tėvais:

 • tik katalikai;
 • ne jaunesni nei 16 metų;
 • jeigu yra susituokę, turi būti susituokę bažnyčioje;
 • priėmę Sutvirtinimo sakramentą.

Registruojantis reikia turėti vaiko gimimo liudijimą. Taip pat registruojantis reikia nurodyti krikšto tėvų vardus ir pavardes (teisingus pagal dokumentus). Krikšto vardą vaikui siūlome rinkti iš šventųjų vardų.

Vaikai nekrikštijami Gavėnios bei Advento laikotarpiu, jei nėra svarbios priežasties (pvz. sunkiai serga).

Krikšto apeigoms turėkite:

 • Krikšto žvakę;
 • Baltą krikšto drabužėlį (arba vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos rūbais).

Katechumenatas - suaugusiųjų katechezė

Kas yra ir kam skirtas Katechumenatas?

Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą.

Katechumenatas yra tiesiogiai skirtas trims suaugusiųjų grupėms:

 • nekrikštytiesiems;
 • krikštytiems Katalikų Bažnyčioje, bet nepriėmusiems Sutvirtinimo ir/ar Pirmosios Komunijos.
 • krikštytiems kitoje krikščioniškoje bendruomenėje, norintiems pilnai įsijungti į Katalikų Bažnyčią.

Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti tiems vaikystėje krikštytiems ir kitus sakramentus priėmusiems katalikams, kurie suaugę norėtų pagilinti savo tikėjimą ir sąmoningai priimti krikšto malones: asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi ir Bažnyčioje esančius tikėjimo turtus (tokiems žmonėms ši programa vadinsis Katechumenatu po krikšto). Kūdikystėje krikštyti suaugę katalikai šiandien Lietuvoje sudaro didžiausią žmonių grupę, kuriai reikalingas Katechumenatas. Kaip pabrėžiama Katalikų Bažnyčios Katekizme, dėl pačios kūdikių Krikšto prigimties yra būtinas Katechumenatas po Krikšto (žr. KBK 1231).

Kodėl Katechumenatas po krikšto yra reikalingas krikštytiems katalikams?

Dėl sovietmečiu vykdyto tikėjimo griovimo ir kitų neigiamų faktorių, šiandien daugelio suaugusių katalikų tikėjimas tampa vis labiau nominalus – žmonės save vadina katalikais ir kartais net priima sakramentus, bet kasdienybėje jų gyvenimas mažai kuo skiriasi nuo nekrikštytųjų. Be sąmoningo asmeninio ryšio su Jėzumi tikėjimo turtai lieka beveik nepanaudoti nežiūrint to, kad žmogus yra krikštytas ir laiko save kataliku. Katechumenatas po krikšto yra gera galimybė pažinti ir priimti tą tikėjimo ir gyvenimo pilnumą, kurią mums dovanoja Dievas per Jėzų Kristų ir Bažnyčią.

Kaip vyksta ir kiek trunka Katechumenatas?

Katechumenato tikslas yra atsivertimas – proto ir širdies perkeitimas. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Katechumenato tikslas yra padėti ją keliauti. Kaip ir daugelis svarbiausių dalykų gyvenime, tai nėra lengva: reikės laiko, pastangų, tinkamos aplinkos. Katechumenato struktūrą Bažnyčia suplanavo taip, kad būtų kuo geresnės sąlygos šiai tikėjimo kelionei prasidėti ir tęstis. Programai prasidėjus ją sudarantys etapai bus smulkiau aptarti.

Pagrindinė šios programos dalis – savaitiniai susitikimai. Kiekviename susitikime bus mokoma svarbia tikėjimo tema, po to diskutuosime mažesnėse grupelėse. Bus galimybė asmeniškai išsiaiškinti rūpimus klausimus.

Kalbėdami apie tikėjimą žmonės kartais klausia:

 • Argi visos religijos nėra vienodai geros?
 • Kodėl katalikybė nesuderinama su tikėjimu horoskopais, reinkarnacija, ir panašiais dalykais?
 • Aš ir taip tikiu ir pasikalbu su Dievu, kam dar eiti į bažnyčią?
 • Kodėl reikalinga išpažintis?
 • Kam eiti į šv. Mišias kiekvieną sekmadienį?
 • Argi Katalikų Bažnyčia nėra atsilikusi, kai neleidžia skyrybų, kontracepcijos ir nepripažįsta moters teisės į abortą?
 • Argi išsilavinęs šiuolaikinis žmogus gali būti giliai ir nuoširdžiai tikintis katalikas?
 • Argi neužtenka būti geru žmogumi, kam dar ta religija?
 • Kaip suderinti katalikišką tikėjimą su mokslo pasiekimais ir moderniu šiandieniniu gyvenimu?

Jeigu Jums kyla tokie ar panašūs klausimai, jeigu Jūs norėtumėte geriau suprasti ir sąmoningiau gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, tada Katechumenatas gali būti kaip tik tai, ko Jums reikia.
 

Dalintis: 
Facebook Twitter Google+