VELYKOS

Data ir laikas: 
2018-04-01 07:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

7.00 val. - VELYKŲ PROCESIJA IR TUŠČIO KAPO ATRADIMO ŠV. MIŠIOS

10.30 val. - VOTYVA

12.30 val. - SUMA

18.00 val. - VAKARO ŠV. MIŠIOS