TITULINIAI PARAPIJOS ATLAIDAI

Data ir laikas: 
2019-03-25 07:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Kovo 25 d., pirmadienį, švęsime titulinius mūsų parapijos atlaidus – Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę. Šv. Mišios - 7.00 ir 18.00 val.
Atlaidai yra laimimi įprastinėmis sąlygomis: atlikus išpažintį, priėmus Šventąją Komuniją, pasimeldus Šventojo Tėvo intencijomis ir nesant prisirišus prie jokios, net ir lengvos, nuodėmės.