TITULINIAI PARAPIJOS ATLAIDAI

Data ir laikas: 
2018-04-09 12:30
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Balandžio 9 d., pirmadienį, švęsime titulinius mūsų parapijos atlaidus  – Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmę. Šv. Mišios bus aukojamos 7.00, 12.30 ir 18.00 val.

Primename, kad atlaidai yra laimimi įprastinėmis sąlygomis: atlikus išpažintį, priėmus Šventąją Komuniją, pasimeldus Šventojo Tėvo intencijomis ir nesant prisirišus prie jokios, net ir lengvos, nuodėmės.