ŠV. ANTANO PADUVIEČIO ŠVENTĖ / ŠEIMŲ ŠVENTĖ

Data ir laikas: 
2019-06-16 08:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia; Kretingos miesto estrada

8.00, 10.30, 12.30  val. Šv. Mišios
14.00-15.30 val. Šeimų suneštinės vaišės – agapė prie Kretingos miesto estrados
14.00-17.00 val. Informacinė parapijos grupių mugė prie Kretingos miesto estrados
15.30-17.30 val. Maldos popietė su šlovinimo grupe RUAH Kretingos miesto estradoje
17.30 val. Šventinė šeimų eisena iš Kretingos miesto estrados į Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčią
18.00 val. Šv. Mišios (vadovauja J. E. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas) Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2) ir Malda už Kretingos miesto ir rajono šeimas bei jaunimą