Šv. Antano Paduviečio didžioji relikvija Kretingoje!

Data ir laikas: 
2019-12-18 12:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Gruodžio mėnesį iš Paduvos Italijoje į Lietuvą bus atvežta šv. Antano Paduviečio didžioji relikvija, saugoma krištoliniame relikvijoriuje ant šventojo kapo Paduvoje 1263 metais pastatytoje bažnyčioje.

Šv. Antano Paduviečio didžioji relikvija bus išstatyta gruodžio 14–15 dienomis Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje per katedros atnaujinimo darbų užbaigimo iškilmę. Relikvija keliaus ir po Lietuvą, Žemaitiją.

Gruodžio 18 d. bus išstatyta Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Telšių vyskupo generalvikaro Viliaus Viktoravičiaus teigimu, tądien Kretingoje pirmąkart rengiamas visos Telšių vyskupijos kunigų susitikimas.

Šv. Antano Paduviečio didžiąją relikviją šioje kelionėje lydės du broliai pranciškonai iš Mažesniųjų brolių konventualų ordino Italijos Paduvos Šv. Antano provincijos.

Šv. Antanas Paduvietis yra vienas garsiausių ir labiausiai gerbiamų katalikų bažnyčios šventųjų. Jis gimė 1195 m. Lisabonoje, turtingoje šeimoje, 15-os metų įstojo į Šv. Augustino vienuolyną, ten gavo gerą išsilavinimą, vėliau tapo elgetaujančiu pranciškonu, šv. Pranciškaus Asyžiečio mokiniu ir ištikimu jo sekėju. Šv. Antanas yra Paduvos, taip pat ir Kretingos miestų globėjas. Šv. Antanui meldžiamasi, norint pagyti, susigrąžinti prarastus daiktus. Jis yra ir moterų, sužadėtinių globėjas.

Šv. Antanas garsėja kaip pamokslininkas. Relikvijoriuje Paduvos bažnyčioje yra saugomas šv. Antano liežuvis, kaip jo iškalbingumo simbolis. Į Lietuvą bus atvežta didžioji relikvija – šventojo kaulai.

Išsamiau kas yra relikvijos...