Šv. Antano atlaidų šventė

Data ir laikas: 
2018-06-17 08:00

8.00 val. Šv. Mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
10.30 val. Šv. Mišios bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
12.00 val. Mokymas ŠV. ANTANAS PADUVIETIS – MŪSŲ ŠVENTASIS (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM) bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
12.30 val. Šv. Mišios (vadovauja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM) bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (Vilniaus g. 2)