Šv. Antano atlaidų šventė

Data ir laikas: 
2018-06-14 12:30

12.30 val. Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tremties aukas Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
17.00 val. Malda už Kretingos miesto ligonius, slaugytojus ir medicinos darbuotojus koplyčioje, bažnyčios šventoriuje
19.30 val. Filmo PALAIMINTAS KANKINYS. ŽVILGSNIS Į ARKIVYSKUPĄ TEOFILIŲ MATULIONĮ  (režisierius Dalius Ramanauskas) peržiūra Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6)