Šv. Antano atlaidų šventė

Data ir laikas: 
2018-06-10 12:30

12.30 val. Šv. Mišios (gieda Lietuvos mokslų akademijos choras) Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2) 
14.00 val. Lietuvos mokslų akademijos choro SAKRALINĖS MUZIKOS koncertas (vadovė Judita Taučaitė, chormeisterė-koncertmeisterė Greta Gustaitė, choro tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas) bažnyčioje (Vilniaus g. 2) 
18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (Vilniaus g. 2) ir Maldos už Kretingos miestą savaitės pradžia koplyčioje, bažnyčios šventoriuje