SUTAIKINIMO PAMALDOS

Data ir laikas: 
2018-03-24 16:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Kviečiame Gavėnios metu tinkamai pasiruošti Velykoms susitinkant su Viešpačiu per Atgailos sakramentą.