ŠLOVINIMO VAKARAS

Data ir laikas: 
2019-03-01 19:00
Vieta: 
Šv. Antano rūmų salė (Vilniaus g. 6)

Meldžiamės už TAIKĄ, kad dangiškojo Tėvo meilė būtų mūsų širdyse, šeimose, Bažnyčioje ir pasaulyje...

Šlovins ir melsis šlovinimo grupė „Iš Nieko" (Kaunas) ir bendruomenė „Naujoji sandora".

 

ORGANIZUOJA
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

DRAUGAI
Katalikų evangelizacijos bendruomenė „Naujoji Sandora“
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
VšĮ Pranciškonų gimnazija