Parapijos Pastoracinės tarybos rinkimai!

Data ir laikas: 
2019-10-27 08:30
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

Visus kviečiame į Parapijos pastoracinės Tarybos rinkimus!

2019 m. spalio 27 d. (sekmadienį) nuo 8.30 iki 17 val., Kretingos pranciškonų vienuolyne.

Rinkimų komisija prašo parapijos narių nepamiršti į rinkimus atsinešti savo tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą.

Vysk, Kęstučio Kėvalo pristatymas apie tai kas yra Parapjijos pastoracinė taryba: Pirma dalis ir Antra dalis

Paskutinį spalio sekmadienį vyks Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos Pastoracinės tarybos (PPT) rinkimai, kuriuose balsuoti galės visi užsiregistravę Kretingos parapijos nariai. Kaip informavo PPT Rinkimų komisija, šiuo metu parapijos narių registracija yra laikinai sustabdyta ir bus pratęsta iškart po rinkimų. Nespėję užpildyti Parapijos nario registracijos anketos, tai galės padaryti Rinkimų dieną balsavimo vietoje.

Pastoracinės tarybos misija – padėti klebonui planuoti ir vykdyti parapijos sielovadą, aptarti bendruomeninio gyvenimo klausimus bei problemas, priimti sprendimus ir rūpintis jų įgyvendinimu. Rinkimų komisija pranešė, kad rinkimuose sutiko dalyvauti iš viso 44 kandidatai, iš kurių bus išrinkta penkiolika. Kandidatai parapijai pristatomi bažnyčios skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje kretingospranciskonai.lt.