Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis

Data ir laikas: 
2020-01-18 (All day)
2020-01-19 (All day)
2020-01-20 (All day)
2020-01-21 (All day)
2020-01-22 (All day)
2020-01-23 (All day)
2020-01-24 (All day)
2020-01-25 (All day)

2020 m. sausio 18–25 dienomis kviečiame ypatingai melstis už Krikščionių vienybę. Šiomis dienomis yra paskelbtas Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis.

Šių metų savaitės tema – „Jie mums parodė ypatingą draugiškumą“ (Apd 18,2).

Kristus yra mūsų šviesa ir mūsų kelionės vadovas. Netekę Jo šviesos ir Jo vedimo pasijuntame pametę kryptį. Kai krikščionys pameta iš akių Kristų, jie tampa baukštūs ir susiskaldę. Tuomet už Bažnyčios ribų esantys geros valios žmonės dėl mūsų suskilimo sunkiai įžvelgia Kristaus šviesą, nes rodome tik blausų jos atspindį arba visai ją užgožiame. Taigi, kai ieškome Kristaus šviesos, artinkimės vieni prie kitų, idant labiau ją atspindėtume ir taip taptume tikrais Kristaus liudytojais, pasaulio šviesa. Neretai jaučiamės netekę ryžto dėl menkos pažangos regimos vienybės link. Kai kurie net prarado bet kokią viltį ir vienybę laiko nepasiekiamu idealu. Dar kiti nebelaiko jų tikėjimo gyvenimo iššūkiu. Su tvirtu tikėjimu, nepalaužiama kantrybe ir nenuilstama viltimi melskime regimos vienybės dovanos, pasitikėdami mylinčia Dievo Apvaizda. Vienybė yra Viešpaties malda už Bažnyčią, Jis mus lydi šiame kelyje. Nepasiklyskime.

(Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba ir Pasaulinė Bažnyčių Taryba)