Brolių pranciškonų atsikūrimui Lietuvoje – 30

Data ir laikas: 
2019-11-17 12:30
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

12.30 val. Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (vadovauja J. E. kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ)