ANTRA VELYKŲ DIENA

Data ir laikas: 
2018-04-02 08:00
Vieta: 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia

8.00 val. - RYTO ŠV. MIŠIOS

10.30 val. - VOTYVA

12.30 val. - SUMA

18.00 val. - VAKARO ŠV. MIŠIOS