Parapijos Pastoracinės tarybos RINKIMŲ REZULTATAI – 2019-10-27

Parapijos Pastoracinės tarybos RINKIMŲ REZULTATAI – 2019-10-27

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos
PASTORACINĖS TARYBOS RINKIMAI
2019 m. spalio 27 d.

BALSAVIMO REZULTATAI

Rinkimų komisijos duomenimis rinkimuose dalyvavo 647 rinkėjai,
negaliojančių biuletenių – 23, galiojančių biuletenių – 624.

Kandidato nr. Kandidato pavardė Kandidato vardas Balsų skaičius
1 ANČERYTĖ DANUTĖ 398
26 MIZGIRIENĖ AUŠRA 363
11 DRUNGILAS JONAS 352
18 KUPRELIS VAIDAS 324
2 BALSYS ROKAS 296
22 LUKAUSKAITĖ JULIJA 279
19 LIZDENYTĖ MARGARITA 268
7 BUTKUS ANDRIUS 254
44 VISKONTIENĖ BIRUTĖ 248
31 RADZEVIČIUS RIMANTAS 241
28 MIZGIRIS MATAS 240
23 LUKAUSKAS ANTANAS 237
4 BIELIAUSKIENĖ DALIA 233
34 RIMKIENĖ VAIDA 232
35 SAUDARGIENĖ VITA 213

____________________________

8 DAGILIS VITALIJUS 211
40 TAMAŠAUSKIENĖ VILMA 205
43 VIRBALIS TOMAS 198
9 DEGIMIENĖ ALMA 187
25 MAŽUTIENĖ ELVYRA 175
27 MIZGIRIENĖ RASA 164
21 LUBYS ARTŪRAS 163
14 JUODYS TOMAS 160
15 KLEINAUSKAITĖ ANGELĖ 152
13 GEDMINAS ANTANAS 149
29 MOCKEVIČIUS GEDIMINAS 148
42 VIRBALIS ALVYDAS 138
10 DIRMEITIS JONAS 137
20 LUBIENĖ EDITA 134
3 BERŽANSKIS ARVYDAS 129
38 ŠLIONSKIENĖ REGINA 127
30 PAMEDYTIS ROMANSAS 126
5 BRUČKIENĖ LORETA 124
37 STAŠKAUSKIENĖ KRISTINA 108
16 KUNDROTIENĖ AUŠRA 106
39 ŠOPAGA JUOZAS 103
12 GAGILIENĖ REGINA 97
41 VILUCKIENĖ RŪTA 91
17 KUPIS VIKTORAS 89
33 RIEPŠAITĖ SIGITA 89
36 SERAPINIENĖ MILDA 86
6 BRUŽAS ARVYDAS 83
32 RAZMIENĖ DALINA 62
24 MAKSVYTIENĖ DANUTĖ 48

PPT Rinkimų komisijos informacija

PPT Rinkimų nuotraukų GALERIJA (spausti -- ČIA --)

Dalintis: 
Facebook Twitter Google+