Parapijos statutas

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos Pastoracinės tarybos Statutas patvirtintas 2011 m. balandžio 6 d. J. E. Telšių vyskupo Jono Borutos SJ ir parapijos klebono br. Lino Vodopjanovo OFM.

Statutas

Dalintis: 
Facebook Twitter Google+