Pristatome Kretingos parapijos pastoracinės tarybos valdybą

2019 m. gruodžio 17 d. vyko Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos Pastoracinės tarybos susirinkimas.

Parapijos pastoracinei tarybai priklauso 15 parapijos rinkimuose išrinktų asmenų (Danutė Ančerytė FMSC, Aušra Mizgirienė, Jonas Drungilas OFS, Vaidas Kuprelis, Rokas Balsys, Julija Lukauskaitė FMSC, Margarita Lizdenytė OFS, Andrius Butkus, Birutė Viskontienė OFS, Rimantas Radzevičius OFS, Matas Mizgiris, Antanas Lukauskas OFS, Dalia Bieliauskienė, Vaida Rimkienė, Vita Saudargienė) bei 14 klebono br. Astijaus Kungio OFM asmeniškai į Pastoracinę tarybą pakviestų asmenų (Gediminas Numgaudis OFM, Dalia Katauskienė, Jolanta Klietkutė OFS, Jonas Dirmeitis, Loreta Bručkienė, Regina Gagilienė OFS, Romandas Žiubrys, Romansas Pamedytis, s. Bertine MC, s. Brigita Gramauskaitė FPS, Sigita Riepšaitė, Tomas Virbalis, Vilma Tamašauskienė, Vitalijus Dagilis).

Susirinkime, kuriame dalyvavo 25 žmonės, balsavimo būdu buvo išrinkta Parapijos pastoracinės tarybos (PPT) Valdyba, kurios nariai koordinuos septynias parapijos sekcijų veiklas.

PPT pirmininko (klebono) pavaduotoju išrinktas Rimantas Radzevičius OFS, PPT sekretore – Vilma Tamašauskienė.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje veikiančios sekcijos:

1. Katechetinė sekcija (vadovė Vilma Tamašauskienė, tel. 8 688 29558)
Sekcijos misija – šeimų ruošimas Pirmajai Komunijai, jaunimo rengimas Sutvirtinimo sakramentui, suaugusiųjų Katechumenato programos organizavimas, sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui.

2. Evangelizacinė sekcija (vadovė Vita Saudargienė, tel. 8 603 87657)
Sekcijos misija – vaikų, jaunimo, šeimų ir sutuoktinių, senjorų evangelizacija bei pastoracija, suaugusiųjų švietimas, maldos grupių koordinavimas.

3. Liturginė sekcija (vadovė s. Danutė Ančerytė FMSC, tel. 8 679 45835)
Sekcijos misija – šlovinimo, garso ir vaizdo aparatūros, skaitinių ir lektorių, floristikos, procesijų, ministrantų organizavimas.

4. Karitatyvinė sekcija (vadovė Birutė Viskontienė OFS, tel. 8 606 62973)
Sekcijos misija – parapijoje veikiančių karitatyvinių organizacijų ir centrų (labdaros valgyklos „Rūpestėliai“, Šv. Antano dienos centro, Dienos veiklos centro ir kt.) bendradarbiavimas.

5. Ekonominė sekcija (vadovas Jonas Drungilas OFS, tel. 8 655 12556)
Sekcijos misija – rinkliavų organizavimas, projektų rašymas ir vykdymas, parapijos ūkio (parapijos namų) priežiūra.

6. Viešųjų ryšių sekcija (vadovė Jolanta Klietkutė OFS, tel. 8 675 19998)
Sekcijos misija – parapijos internetinio puslapio ir socialinių tinklų priežiūra, pranešimai spaudai, stendai ir plakatų platinimas.

7. Parapijos atstovybių sekcija (vadovė Sigita Riepšaitė, tel. 8 655 19471)
Sekcijos misija – steigti parapijos atstovybes Padvariuose, Klibiuose, Dupulčiuose, Kretingsodyje ir kt.

Jeigu ir jūs norite įsijungti į parapijos veiklas, skambinkite nurodytais telefonų numeriais sekcijų vadovams.

Atnaujinta parapijos narių registracija spausti -- ČIA --

Išsamiau apie Parapijos pastoracinę tarybą spausti -- ČIA --

Dalintis: 
Facebook Twitter Google+