Audio medžiaga

2016-05-26
Atsisiųsti (41.2 MB)

„Piligrimystė - kelionė pas Gailestingąjį Tėvą." Br. kun. Antanas Blužas OFM. Įrašas iš Nacionalinio Gailestingumo kongreso.

2016-05-25
Atsisiųsti (41.2 MB)

Laidoje pokalbis apie kryžiaus ir jo ženklo prasmę bei naudojimą krikščionio gyvenime. Mintis pasikalbėti šia tema kilo nuvykus į Kryžių kalną ir pamačius prekybininkų ten siūlomą „dvasingumą“.

2015-09-26
Atsisiųsti (26.02 MB)

Apaštalinio Nuncijaus Lietuvoje arkiv. Pedro Lopez Quintana mokymas apie Pašvęstąjį gyvenimą. Įrašas darytas Kretingoje per šv. Antano atlaidus.

2015-04-28
Atsisiųsti (41.2 MB)

Kodėl pranciškoniškasis dvasingumas iš visų Dievo atributų renkasi akcentuoti Dievo gerumą, ir kodėl pranciškonams Dievo meilės patirtis yra svarbesnė už Dievo pažinimą protu? Apie Dievo gerumą kaip pamatinį pranciškoniškojo dvasingumo principą kalbamės su br. kun. Antanu Blužu OFM.

Puslapiai