Audio medžiaga

2014-11-04
Audio icon Atsisiųsti (41.2 MB)

Laidos tema – „Evangeliniai patarimai: neturtas, skaistumas ir paklusnumas". Įžvalgomis apie neturtą, skaistumą ir paklusnumą dalijasi Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM.

2014-11-02
Audio icon Atsisiųsti (41.2 MB)

Kunigas brolis pranciškonas Antanas Blužas kalba apie tai, kaip pašvęstasis gyvenimas gali tapti aktualus ne tik pašvęstiesiems asmenims, bet ir visiems žmonėms.

2014-10-28
Audio icon Atsisiųsti (41.2 MB)

Laidoje pristatome Kretingos Pranciškonų gimnaziją - kada ir kokiu tikslu ji buvo įkurta, kokia šios gimnazijos misija, ir kuo ji gyvena šiandien. Apie katalikiško švietimo misiją ir katalikiškų mokyklų padėtį Lietuvoje kalbamės su Kretingos Pranciškonų gimnazijos direktoriaus pavaduotoju kun.

2014-10-21
Audio icon Atsisiųsti (41.2 MB)

Laidoje pristatome išeivijos poetą br. Leonardą Andriekų OFM, kurio 100-tąsias gimimo metines šiemet švenčiame. Apie tai, kuo šiandienos žmogui yra vertingas kūrybinis Leonardo Andriekaus palikimas, kalbamės su br. Benediktu Jurčiu OFM, atsiminimais apie brolį Leonardą dalijasi br.

Puslapiai