Audio medžiaga

2013-10-31
Audio icon Atsisiųsti (34.29 MB)

Lapkričio pradžioje visi prisimename savo mirusius artimuosius, tad neišvengiamai sau keliame ir Amžinybės klausimą. Apie tai, ką Katalikų Bažnyčia kalba apie amžinąjį gyvenimą ir šventųjų bendravimą, laidoje kalbamės su Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M.

2013-10-20
Audio icon Atsisiųsti (36.6 MB)

Šios laidos tikslas, supažindinti klausytojus su sena maldos tradicija – maldingu Švento Rašto skaitymu. Lectio divina – lėta, kontempliatyvi malda su Šventuoju Raštu, per kurią Dievo Žodis tampa vienybės su Dievu priemone.

2013-10-13
Audio icon Atsisiųsti (54.93 MB)

Laidoje išgirsite atvirus jaunų žmonių pokalbius apie tai, ką jiems reiškia būti krikščionimi, kokią įtaką tikėjimas daro kasdieniniams jų gyvenimo pasirinkimams, ir kas šiandien jauniems žmonėms teikia viltį.

2013-10-12
Audio icon Atsisiųsti (54.37 MB)

Laidos tema – popiežiaus Pranciškaus paraginimas jaunimui: „Eikite – nebijodami – tarnauti“. Apie tai, ko šiandien bijo jaunimas, kas sąlygoja tas baimes, ir kaip jaunimas šiandien supranta tarnystės sąvoką, dalijasi Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos dvasinis asistentas kun.

Puslapiai