Pranciškonės misionierės (FMSC)

2013-09-01
Audio icon Atsisiųsti (20.6 MB)

Laidoje susitiksime su seserimi Benjamina Borsato, Švč.Jėzaus Širdies pranciškone misioniere, kurios gyvenimo istorija labai panaši į Šv. Teresėlės. Kai Benjaminos tėtis, vedė ją - jauniausią ir paskutinę iš 6 dukterų į vienuolyną - jis verkė...

2013-11-24
Audio icon Atsisiųsti (41.2 MB)

laidoje  susitiksime su  Švč. Širdies pranciškonių misionierių kongregacijos seserimi  Nukryžiuotojo Jėzaus Marija Danute Ančeryte. Sesuo Danute, Pranciškonų gimnazijos kapelionė, spalvinga asmenybė, todėl pokalbis su ja neprailgo… Dosjė skaito N. Pipiras. Muziką parenka V.

2013-05-24
Audio icon Atsisiųsti (20.6 MB)

Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida šįkart kviečia susipažinti su Švč. Širdies seserų pranciškonių misionierių kongregacija. Beveik prieš dvidešimt metų į Kretingą atvykusios pranciškonės misionierės šiandien nebėra svetimos sesutės svetimame krašte.