Beniamina Borsato FMSC

2014-07-13
Audio icon Atsisiųsti (36.62 MB)

Su Šventuoju Raštu meldžiasi Švč. Širdies pranciškonė misionierė ses. Beniamina Borsato.

2014-12-30
Audio icon Atsisiųsti (41.2 MB)

Šventinėje „Porciunkulės“ laidoje Pranciškoniškosios šeimos atstovai dalijasi apie tai, kuo 2014-ieji metai buvo gražūs ir svarbūs Pranciškoniškajai šeimai. Laidoje kalba br. Marek Adam Dettlaff OFM Conv, br. Tomas Pilch OFM Cap, br. Juozapas Marija Žukauskas OFM, s.

2014-04-26
Audio icon Atsisiųsti (41.2 MB)

„Papa buono“ arba „geruoju tėvu“ žmonių vadinamas Jonas XXIII, kurio pontifikatas truko vos ketverius su puse metų, įėjo į istoriją kaip popiežius, sušaukęs Bažnyčią iš esmės reformavusį Vatikano II Susirinkimą.

2014-03-16
Audio icon Atsisiųsti (36.61 MB)

Su Šventuoju Raštu meldžiasi Švč. Širdies pranciškonė misionierė ses. Beniamina Borsato.

2013-12-28
Audio icon Atsisiųsti (36.62 MB)

Šventinėje „Porciunkulės“ laidoje Pranciškoniškosios šeimos atstovai dalijasi apie tai, kuo šie 2013-ieji metai buvo gražūs ir svarbūs Pranciškoniškajai šeimai. Laidoje kalba J.E.

2013-12-15
Audio icon Atsisiųsti (36.61 MB)

Su Šventuoju Raštu meldžiasi  Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacijos sesuo Beniamina Borsato FMSC.

2013-09-01
Audio icon Atsisiųsti (20.6 MB)

Laidoje susitiksime su seserimi Benjamina Borsato, Švč.Jėzaus Širdies pranciškone misioniere, kurios gyvenimo istorija labai panaši į Šv. Teresėlės. Kai Benjaminos tėtis, vedė ją - jauniausią ir paskutinę iš 6 dukterų į vienuolyną - jis verkė...

2013-05-24
Audio icon Atsisiųsti (20.6 MB)

Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida šįkart kviečia susipažinti su Švč. Širdies seserų pranciškonių misionierių kongregacija. Beveik prieš dvidešimt metų į Kretingą atvykusios pranciškonės misionierės šiandien nebėra svetimos sesutės svetimame krašte.