Antanas Blužas OFM

2014-01-18
Audio icon Atsisiųsti (41.2 MB)

Sausio pabaigoje Bažnyčia vėl intensyviai išgyvena maldos už krikščionių vienybę savaitę. Apie ekumenizmą kaip nusiginklavimą savo paties ir kito akivaizdoje, apie tai kaip šv.

2013-06-12
Audio icon Atsisiųsti (20.6 MB)

Aktualijų laida apie šv. Antaną Paduvietį ir atlaidus Kretingoje. Laidoje dalyvauja Kretingos parapijos klebonas br. Antanas Blužas OFM  ir Šv. Antano dienos centro direktorė Margarita Lizdenytė OFS. Laidą veda Virginija Mickutė OFS.

2013-11-04
Audio icon Atsisiųsti (36.62 MB)

Naujasis laidos vedėjas kun. pranciškonas Antanas Blužas OFM laidoje kalba apie dvasingumo sampratą.

2013-10-12
Audio icon Atsisiųsti (54.37 MB)

Laidos tema – popiežiaus Pranciškaus paraginimas jaunimui: „Eikite – nebijodami – tarnauti“. Apie tai, ko šiandien bijo jaunimas, kas sąlygoja tas baimes, ir kaip jaunimas šiandien supranta tarnystės sąvoką, dalijasi Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos dvasinis asistentas kun.

2013-10-31
Audio icon Atsisiųsti (34.29 MB)

Lapkričio pradžioje visi prisimename savo mirusius artimuosius, tad neišvengiamai sau keliame ir Amžinybės klausimą. Apie tai, ką Katalikų Bažnyčia kalba apie amžinąjį gyvenimą ir šventųjų bendravimą, laidoje kalbamės su Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M.

Puslapiai