Vaikų choras

Kviečiame 7-14 metų vaikus giedoti sekmadienio Votyvos Mišiose (10.30 val.).

Repeticijų laikas ir vieta: ketvirtadieniais, 16.30 val., ir sekmadieniais, 9.30 val., parapijos namuose (chorų salėje).

Choro vadovė: Lina Pudžiuvelytė, tel. 8 698 23380.