Parapijos chorai

Maloniai kviečiame įsijungti į Sumos choro veiklą. Mes giedame Sumos, didžiųjų  švenčių ir kitų iškilmių metu. Nuolat esame kviečiami į Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje, Šiluvoje, Šiauliuose, Telšiuose ir kt. Rengiame piligrimines keliones į kitus Lietuvos miestus ir užsienio šalis. Kolektyvas jau pabuvojo Lenkijoje, Čekijoje, Švedijoje, Suomijoje.
Didžiausio dėmesio tikimės iš tų, kurie turi muzikavimo įgūdžių – mokėsi muzikos, dainavo mokyklų, studijų ar kituose choruose. Jūs esate laukiami. Ateikite ir pasikvieskite draugus, šeimos narius.
Kviečiame 7-14 metų vaikus giedoti sekmadienio Votyvos Mišiose (10.30 val.).
Repeticijų laikas ir vieta: ketvirtadieniais, 16.30 val., ir sekmadieniais, 9.30 val., parapijos namuose (chorų salėje).
Choro vadovė: Lina Pudžiuvelytė, tel. 8 698 23380.