Vyrų maldos grupė

Vyrų maldos grupės dalyviai, vadovaujami klebono Astijaus Kungio OFM, studijuoja šv. Raštą. Aktyviai įsitraukia į parapijos veiklą, renkasi maldai, prisideda prie įvairių parapijos ūkinių darbų.

Susirinkimų laikas ir vieta: trečiadieniais, po vakaro šv. Mišių, pranciškonų vienuolyne (Vilniaus g. 2).

Kontaktai: Rimantas Radzevičius, tel. 8 687 51325.