Vyrų maldos grupė

Vyrų maldos grupės dalyviai aktyviai įsitraukia į parapijos veiklą, renkasi maldai, prisideda prie įvairių parapijos ūkinių darbų.

Kontaktai: Rimantas Radzevičius, tel. 8 687 51325.